Zasadnutie akademickej obce FZKI, 06. 02. 2018 08:30

 

Zasadnutie akademickej obce Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva:

06. 02. 2018 (utorok) 08:30,

poslucháreň TD01 (prízemie budovy dekanátu FZKI, Tulipánová ul. 7)

Program:


1. Správa o činnosti AS FZKI od ostatného zasadnutia akademickej obce FZKI


2. Oboznámenie členov AO FZKI s dianím na fakulte v uplynulom akademickom roku


3. Diskusia členov AO


4. Záver

 

Späť