Zasadnutie akademického senátu FZKI, 30. 01. 2018 14:30

 

Zasadnutie akademického senátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva:

30. 01. 2018 (utorok) 14:30,

zasadačka dekana FZKI

Program:


1. Organizácia akademickej obce 06.02.2018


2. Privítanie nových členov AS FZKI z radu študentov


3. Príprava Správy o činnosti AS FZKI od ostatného zasadnutia akademickej obce FZKI


4. Diskusia členov AS FZKI


5. Záver

 

Späť