Predbežné výsledky volieb do AS FZKI a AS SPU

Predbežné výsledky volieb do AS FZKI a AS SPU (obdobie 2018-2022) za AO FZKI

Zverejnil: Ing. Miloslav Mucha, tajomík AS FZKI

Predseda CUVK posúdi platnosť voľby do 7 dní odo dňa, kedy mu boli príslušnými komisiami doručené výsledky volieb.

Poradie kandidátov do AS FZKI podľa počtu hlasov - zamestnanecká časť

č.  Priezvisko a meno  Počet získaných hlasov
1  Halajová Denisa, Ing., PhD.  33
2  Mucha Miloslav, Ing.  33
3  Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.  33
4  Černá Jana, Ing., PhD.  29
5  Čimo Ján, Ing., PhD.  27
6  Hillová Dagmar, Ing., PhD.  24
7  Báreková Anna, Ing., PhD.  23
8  Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.  22
9  Tárník Andrej, Ing., PhD.  21
10  Tóth Attila, Ing., PhD.  21
11  Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.  20
12  Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.  19
13  Matuškovičová Andrea, Ing.  16
14  Jedlička Jaroslav, doc. PaedDr. Ing., PhD.  15
15  Mezeyová Ivana, Ing., PhD.  14
16  Golian Marcel, Ing., PhD.  14
17  Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.  14
18  Fuska Jakub, Ing., PhD.  11
19  Jurík Ľuboš, doc. Ing., PhD.  10
20  Tárníková Mária, Ing., PhD.  9
21  Pokrývková Jozefína, Ing., PhD.  6
22  Verešová Martina, Ing., PhD.  4

V prípade rovnosti hlasov bolo poradie určené žrebovaním. Zamestnanecká časť AS FZKI má 10 členov. Náhradníkmi sú kandidáti na 11. až  22. mieste. Vo voľbách sa zúčastnilo 57 zamestnancov (členov AO FZKI), čo predstavuje 86,4 % z celkového počtu 66 zamestnancov (členov AO FZKI).

Poradie kandidátov do AS FZKI podľa počtu hlasov - študentská časť

č.  Priezvisko a meno  Počet získaných hlasov
1  Kišš Vladimír, Ing.  19
2  Manina Martin, Ing.  19
3  Olejár Matúš  19
4  Pagáč Jakub, Ing.  12
5  Čibik Miroslav, Ing.  11
6  Hus Marek, Ing.  8
7  Škorvagová Mariana  8

V prípade rovnosti hlasov bolo poradie určené žrebovaním. Študentská časť AS FZKI má 5 členov. Náhradníkmi sú kandidáti na 6. a 7. mieste. Vo voľbách sa zúčastnilo 38 študentov, čo predstavuje 7,12 % z celkového počtu 534 študentov I., II. a III. stupňa dennej a externej formy štúdia.

Poradie kandidátov do AS SPU podľa počtu hlasov - zamestnanecká časť

č.  Priezvisko a meno  Počet získaných hlasov
1  Tárník Andrej, Ing., PhD.  21
2  Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.  19
3  Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.  19
4  Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.  17
5  Raček Marcel, Ing., PhD.  16
6  Čimo Ján, Ing., PhD.  16
7  Jedlička Jaroslav, doc. PaedDr. Ing., PhD.  14
8  Rovná Katarína, Ing. PhD.  12
9  Jurík Ľuboš, doc. Ing., PhD.  12

V prípade rovnosti hlasov bolo poradie určené žrebovaním. Zamestnanecká časť AS SPU má 3 členov. Náhradníkmi sú kandidáti na 4. až  9. mieste. Vo voľbách sa zúčastnilo 57 zamestnancov (členov AO FZKI), čo predstavuje 86,4 % z celkového počtu 66 zamestnancov (členov AO FZKI).

Poradie kandidátov do AS SPU podľa počtu hlasov - študentská časť

č.  Priezvisko a meno  Počet získaných hlasov
1  Kišš Vladimír, Ing.  22
2  Manina Martin, Ing.  16
3  Olejár Matúš  12
4  Pagáč Jakub, Ing.  11

Študentská časť AS SPU má 2 členov. Náhradníkmi sú kandidáti na 3. a 4. mieste. Vo voľbách sa zúčastnilo 38 študentov, čo predstavuje 7,12 % z celkového počtu 534 študentov I., II. a III. stupňa dennej a externej formy štúdia.

Späť