Voľby kandidáta na dekana FZKI sa budú konať 12.09.2018

AS FZKI SPU v Nitre dňa 21.06.2018 na svojom zasadnutí schválil:

- termín voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre na 12.09.2018. V prípade nezvolenia kandidáta dekana FZKI sa uskutočnia nové voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre dňa 26.09.2018.

Späť