Kandidáti na funkciu člena AS SPU a AS FZKI - zamestnanecká časť

Kandidáti na funkciu člena AS SPU (2018-2022) - zamestnanecká časť:

Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD., Katedra zeleninárstva
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Ing. Marcel Raček, PhD., Katedra biotechniky zelene
Ing. Katarína Rovná, PhD., Katedra biotechniky zelene
Ing. Andrej Tárník, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav

Spolu 9 kandidátov.

V AS SPU sú 3 zástupcovia fakulty (zamestnanecká časť).

Kandidáti na funkciu člena AS FZKI (2018-2022) - zamestnanecká časť:

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD., Katedra krajinného inžinierstva
Ing. Anna Báreková, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Ing. Jana Černá, PhD., Katedra biotechniky zelene
Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Ing. Jakub Fuska, PhD., Katedra krajinného inžinierstva
Ing. Marcel Golian, PhD., Katedra zeleninárstva
Ing. Denisa Halajová, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Ing. Dagmar Hillová, PhD., Katedra biotechniky zelene
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva
Ing. Andrea Matuškovičová, Dekanát FZKI
Ing. Ivana Mezeyová, PhD., Katedra zeleninárstva
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Ing. Miloslav Mucha, Dekanát FZKI
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., Katedra krajinného inžinierstva
Ing. Andrej Tárník, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie
Ing. Mária Tárníková, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Ing. Attila Tóth, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Ing. Martina Verešová, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

Spolu 22 kandidátov.

AS FZKI má v zamestnaneckej časti 10 členov.

Späť