Miesto konania volieb do AS FZKI a AS SPU

Miesto konania volieb (10.10.2018 od 07:30 do 15:00hod) do AS FZKI a AS SPU

- pre zamestnaneckú časť AO FZKI:

zasadačka dekanátu FZKI, Tulipánova 7, Nitra

- pre študentskú časť AO FZKI:

vyčlenený priestor v budove na Tulipánovej 7, Nitra

Ing. Miloslav Mucha, tajomník AS FZKI

Späť