Povinný Seminár k záverečným prácam sa bude konať dňa 8. marca 2019

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Seminár k bakalárskej práci pre študentov I. stupňa štúdia:

2. roč. ZBc a KBc denná a externá forma štúdia a 3. roč. ABc14 - denná forma štúdia

Seminár k bakalárskej práci je povinný.

8. marec 2019 na Tulipánovej ul. 7

Seminár k bakalárskej práci

Seminár k diplomovej práci pre študentov II. stupňa štúdia:

1. roč. – denná forma štúdia, denná forma kombinovanou metódou a externá forma štúdia

Seminár k diplomovej práci je povinný.

8. marec 2019 na Tulipánovej ul. 7

Seminár k diplomovej práci

Ísť späť