Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2022-2026), 03.11.2022 13:00

V zmysle Zásad volieb do AS FZKI (čl. 16) a Rokovacieho poriadku AS FZKI (čl. 6) zvolávam ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FZKI (2022-2026) na 03.11.2022 o 13:00hod. v zasadačke dekanátu FZKI (Tulipánová 7, Nitra).

Program:

• súhrnná správa o výsledku volieb do AS FZKI a predstavenie zvolených členov AS FZKI,

• sľub zvolených členov AS FZKI,

• voľba predsedu AS FZKI,

• voľba podpredsedu AS FZKI,

• voľba tajomníka AS FZKI,

• určenie termínu prvého riadneho zasadnutia AS FZKI

Ing. Helena Lichtnerová, PhD., predsedníčka FZVK

Ísť späť