Výsledky volieb do AS FZKI (obdobie 2018-2022)

Zverejnil: Ing. Miloslav Mucha, tajomík AS FZKI

Autor: Ing. Helena Lichtnerová, PhD., predsedníčka FZVK (podľa čl. 11 Zásad volieb do AS FZKI)

Poradie kandidátov do AS FZKI podľa počtu hlasov - zamestnanecká časť

č.  Priezvisko a meno  Počet získaných hlasov
1  Halajová Denisa, Ing., PhD.  33
2  Mucha Miloslav, Ing.  33
3  Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.  33
4  Černá Jana, Ing., PhD.  29
5  Čimo Ján, Ing., PhD.  27
6  Hillová Dagmar, Ing., PhD.  24
7  Báreková Anna, Ing., PhD.  23
8  Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.  22
9  Tárník Andrej, Ing., PhD.  21
10  Tóth Attila, Ing., PhD.  21
11  Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.  20
12  Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.  19
13  Matuškovičová Andrea, Ing.  16
14  Jedlička Jaroslav, doc. PaedDr. Ing., PhD.  15
15  Mezeyová Ivana, Ing., PhD.  14
16  Golian Marcel, Ing., PhD.  14
17  Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.  14
18  Fuska Jakub, Ing., PhD.  11
19  Jurík Ľuboš, doc. Ing., PhD.  10
20  Tárníková Mária, Ing., PhD.  9
21  Pokrývková Jozefína, Ing., PhD.  6
22  Verešová Martina, Ing., PhD.  4

V prípade rovnosti hlasov bolo poradie určené žrebovaním. Zamestnanecká časť AS FZKI má 10 členov. Náhradníkmi sú kandidáti na 11. až  22. mieste. Vo voľbách sa zúčastnilo 57 zamestnancov (členov AO FZKI), čo predstavuje 86,4 % z celkového počtu 66 zamestnancov (členov AO FZKI).

Autor: Ing. Lucia Toková, predsedníčka FŠVK (podľa čl. 11 Zásad volieb do AS FZKI)

Poradie kandidátov do AS FZKI podľa počtu hlasov - študentská časť

č.  Priezvisko a meno  Počet získaných hlasov
1  Kišš Vladimír, Ing.  19
2  Manina Martin, Ing.  19
3  Olejár Matúš  19
4  Pagáč Jakub, Ing.  12
5  Čibik Miroslav, Ing.  11
6  Hus Marek, Ing.  8
7  Škorvagová Mariana  8

V prípade rovnosti hlasov bolo poradie určené žrebovaním. Študentská časť AS FZKI má 5 členov. Náhradníkmi sú kandidáti na 6. a 7. mieste. Vo voľbách sa zúčastnilo 38 študentov, čo predstavuje 7,12 % z celkového počtu 534 študentov I., II. a III. stupňa dennej a externej formy štúdia.

Ísť späť