Zasadnutie Akademickej obce FZKI, 19. 06. 2024 (streda) o 10.00 hod.

Vážené kolegyne a kolegovia, študenti a študentky,

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FZKI, ktoré sa uskutoční dňa 19.6. 2024 (streda) o 10.00 hod. v TD-01 na Tulipánovej 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Správa o činnosti AS FZKI SPU v Nitre

3. Aktuálne informácie dekana a prodekanov FZKI

Účasť všetkých členov Akademickej obce FZKI je vítaná.

V prípade záujmu je možné, už v predstihu, doručiť otázky do diskusie doc. Mezeyovej osobne alebo e-mailom.

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

predsedníčka AS FZKI

Ísť späť