Zasadnutie akademického senátu FZKI, 29. 10. 2018 13:30

Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 29. 10. 2018 od 13.30 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program zasadnutia:

1. Výsledky volieb do AS FZKI

2. Sľub nových členov

3. Voľba predsedu AS FZKI

4. Voľba podpredsedu AS FZKI

5. Voľba tajomníka AS FZKI

6. Určenie termínu prvého riadneho zasadnutia senátu

Ing. Helena Lichtnerová, PhD., predsedníčka FZVK

Ísť späť