Zoznam kandiátov pre doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI

Doplňujúce voľby sa budú konať 23.3.2021

Baran Branislav, PaedDr.
Bechera Denis, Ing.
Czéreová Mária
Demovičová Martina, Ing.
Dežerický Dávid, Ing.
Fedorová Erika
Kováčová Martina, Ing.
Mankovecký Jakub, Ing.
Pagáč Mokrá Alexandra, Ing.
Pipíšková Petra, Ing.
Špuntová Zuzana, Bc.

Hlasovanie bude prebiehať online v prostredí UIS.

Organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre. Zásady volieb do AS SPU v Nitre.

Ísť späť