PREVÁDZKOVÚ PRAX absolvujú študenti v 1. roku štúdia v I. stupni počas semestra alebo počas letných mesiacov na pracoviskách SPU v Nitre (Botanická záhrada alebo Katedry FZKI). Miesto a termín praxe určí študentovi prodekan pre vzdelávaciu činnosť prostredníctvom študijného oddelenia na základe požiadaviek jednotlivých pracovísk do začiatku letného semestra. Študent si termíny prevádzkovej praxe vyberá v ponuke v Univerzitnom informačnom systéme.

Za pridelenie úloh realizovaných počas prevádzkovej praxe zodpovedá vedúci katedry spolu s koordinátorom prevádzkovej praxe. Koordinátormi prevádzkovej praxe sú

Absolvovanie prevádzkovej praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“ a predstavuje povinný predmet študijného plánu. Študent získava za absolvovanie tejto praxe 1 kredit