Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na akademický rok 2020/2021

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 31.7.2021

na študijný program FZKI:

 

ŠP International Master of Horticulture Science

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (PDF)

 

Viac informácií