Slávnostná promócia

(absolventov bakalárskeho stupňa štúdia)

Slávnostná promócia

V zmysle harmonogramu výučby SPU v Nitre sa slávnostné promócie absolventov

bakalárskeho štúdia FZKI budú konať dňa

03.07.2018 v aule SPU v Nitre

Rozpis promócií podľa ŠP:

08:00 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
09:00 Absolventi ŠP Krajinné inžinierstvo (denná a externá forma)

10:30 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
11:30 Absolventi ŠP Záhradná a krajinná architektúra a ŠP Záhradníctvo (denná a externá forma)

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.