Slávnostná promócia

(absolventov bakalárskeho stupňa štúdia)

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

bakalárskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka

v akademickom roku 2020/2021 sa konať nebudú

DRESS CODE A PROMÓCIE

Slávnostná promócia je akademickým obradom, má svoje pravidlá. Je to formálna a konzervatívna udalosť. Absolventi musia mať slávnostné oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti aktu a je podmienkou účasti na promócii.

Viac informácií

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Súvisiace dokumenty: