Slávnostná promócia

(absolventov bakalárskeho stupňa štúdia)

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

bakalárskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka

v akademickom roku 2021/2022 sa konať nebudú

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.