Slávnostná promócia

(absolventov bakalárskeho stupňa štúdia)

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

bakalárskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka

v akademickom roku 2022/2023 sa budú konať
dňa 28. júna 2023 o 10:00 hodine v Aule SPU v Nitre

- Podrobnejšie inštrukcie

- Dress code

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.