Slávnostná promócia

(absolventov bakalárskeho stupňa štúdia)

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

bakalárskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka

2. júla 2019

08:30 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu - absolventi všetkých bakalárskych študijných programov FZKI SPU v Nitre

09:30 Slávnostná promócia

Podľa článku 26 ods. 5 Študijného poriadku SPU sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi na slávnostnej promócii.

DRESS CODE A PROMÓCIE

Slávnostná promócia je akademickým obradom, má svoje pravidlá. Je to formálna a konzervatívna udalosť. Absolventi musia mať slávnostné oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti aktu a je podmienkou účasti na promócii.

Viac informácií

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Súvisiace dokumenty: