Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka.

dňa 22. júla 2020

Rozpis promócií

- 08:00: Príprava nástupu na slávnostnú promóciu

- 10:00: Absolventi ŠP Krajinné inžinierstvo,
                              ŠP Záhradná a krajinná architektúra,
                             
ŠP Biotechnika parkových a krajinných úprav,
                              ŠP Záhradníctvo a IMHS

Online vysielanie

Podľa článku 26 ods. 5 Študijného poriadku SPU sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi oblečenému do promočného talára. Aktuálne sa taláre z dôvodov epidemicko-hygienických opatrení používať pri promočnom akte nebudú!!!

Podrobnejšie inštrukcie pre absolventov

DRESS CODE A PROMÓCIE

Slávnostná promócia je akademickým obradom, má svoje pravidlá. Je to formálna a konzervatívna udalosť. Absolventi musia mať slávnostné oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti aktu a je podmienkou účasti na promócii.

Viac informácií

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Podrobnejšie inštrukcie pre absolventov

promocie-2020-instrukcie-pre-absolventov.pdf (156.9 KiB)