Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

V zmysle harmonogramu výučby SPU v Nitre sa slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI budú konať dňa

29.06.2017 v aule SPU v Nitre

Podľa článku 26 ods. 5 Študijného poriadku SPU sa na druhom stupni štúdia sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi oblečenému do promočného talára. Z uvedeného dôvodu je potrebná dlhšia príprava na promócie. Poplatok za požičanie talára je 7 €. Poplatok je potrebné uhradiť po úspešnom vykonaní štátnej skúšky v predajni skrípt (p. M. Mesárošová). Po úhrade poplatku študent obdrží kartičku, ktorú v deň promócie vymení za požičanie taláru.

Rozpis promócií podľa ŠP:

08:00 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
09:30 Absolventi ŠP Záhradná a krajinná architektúra a Biotechnika parkových a krajinných úprav

10:45 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
12:00 Absolventi ŠP Krajinné inžinierstvo

13:15 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
14:30 Absolventi ŠP Záhradníctvo  a International Master of Horticulture Science

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.