Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka.

termín: 13. júla 2021 (utorok)

- Podrobnejšie inštrukcie

- Dress code

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Podrobnejšie inštrukcie pre absolventov

promocie-2021-instrukcie-pre-absolventov.pdf (162.5 KiB)