Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

V zmysle harmonogramu výučby SPU v Nitre sa slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI budú konať dňa

28.06.2018 v aule SPU v Nitre

Podľa článku 26 ods. 5 Študijného poriadku SPU sa na druhom stupni štúdia sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi oblečenému do promočného talára. Z uvedeného dôvodu je potrebná dlhšia príprava na promócie. Poplatok za požičanie talára je 7 €. Poplatok je potrebné uhradiť po úspešnom vykonaní štátnej skúšky v predajni skrípt (p. M. Mesárošová). Po úhrade poplatku študent obdrží kartičku, ktorú v deň promócie vymení za požičanie taláru.

Rozpis promócií podľa ŠP:

08:00 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
09:30 Absolventi ŠP Záhradná a krajinná architektúra, Biotechnika parkových a krajinných úprav, Záhradníctvo a International Master of Horticulture Science

11:30 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu
13:00 Absolventi ŠP Krajinné inžinierstvo

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.