Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka.

27.06.2019

Rozpis promócií

08:30 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu - KII

09:30 Absolventi ŠP Krajinné inžinierstvo

10:30 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu – ARI, BTI, ZHI, IMHS

12:00 Absolventi ŠP Záhradná a krajinná architektúra - Biotechnika parkových a krajinných úprav - Záhradníctvo a IMHS

Podľa článku 26 ods. 5 Študijného poriadku SPU sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi oblečenému do promočného talára.

Platbu za požičanie talára a čiapky vo výške 7,00 € študenti uhradia v pokladni Útvaru finančných zdrojov R-SPU v Nitre (pavilón AE, 1. poschodie, p. Lucia Candráková), v úradných hodinách (Po-Pi v čase 8,30 - 11,00 h).

DRESS CODE A PROMÓCIE

Slávnostná promócia je akademickým obradom, má svoje pravidlá. Je to formálna a konzervatívna udalosť. Absolventi musia mať slávnostné oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti aktu a je podmienkou účasti na promócii.

Viac informácií

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Súvisiace dokumenty: