Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2014

application/pdf sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2014.pdf (1.1 MB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2013

application/pdf sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2013.pdf (888.6 kB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2012

application/pdf sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2012.pdf (703.7 kB)