Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2014

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2014.pdf (1.0 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2013

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2013.pdf (867.8 KiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2012

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2012.pdf (687.2 KiB)