Sledujte stránku - informácie aktualizujeme

Tematické okruhy na štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia študijných programov:

Krajinná a záhradná architektúra

Krajinné inžinierstvo

Záhradníctvo

Dôležité termíny:

pre študentov končiacich bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2022/2023

Letný semester 2022/2023:

Kontaktná výučba: 6. 2. - 14. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 10. - 14. 4. 2023 (10. týždeň semestra)

Odovzdávanie bakalárskej práce (vloženie BP do UIS): najneskôr do 13. 5. 2023

Prihlásenie na štátne skúšky: 22. - 26. 5. 2023

Skúškové obdobie pre Bc: do 26. 5. 2023

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (Bc) do UIS: do 26. 5. 2023

Vloženie posudkov na BP do UIS: do 5. 6. 2023

Štátne skúšky: 12. - 14. 6. 2023

Promócie absolventov Bc štúdia: sa budú konať v termíne 28. júna 2023 o 10:00 hodine

Prihlášky na II. stupeň štúdia: do 15. 7. 2023 (Podmienky prijatia http://www.fzki.uniag.sk/sk/prijimacky-ing-studium/)

Súvisiace dokumenty:

Pokyny pre absolventov

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023

Archív:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022

Zásady konania opravných štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022