Dôležité termíny:

pre študentov končiacich bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2021/2022

Letný semester 2021/2022:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 15. 4. 2022 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 15. 4. 2022

Odovzdávanie bakalárskej práce (vloženie BP do UIS): najneskôr do 13. 5. 2022

Skúškové obdobie pre Bc: do 27. 5. 2022

Vloženie posudkov na BP do UIS: do 3 .6. 2022

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (Bc) do UIS: do 27. 5. 2022

Prihlásenie na štátne skúšky: 23. - 27. 5. 2022

Príprava na štátne skúšky: do 10. 6. 2022

Štátne skúšky: 13. - 15. 6. 2022

Promócie absolventov Bc štúdia: sa konať nebudú

Prihlášky na II. stupeň štúdia: do 8. 7. 2022

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Súvisiace dokumenty:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022