Dôležité termíny:

pre študentov končiacich inžiniersky stupeň štúdia v akademickom roku 2023/2024

Letný semester 2023/2024:

Kontaktná výučba: 12. 2. - 19. 4. 2024 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 15. - 19. 4. 2024 (10. týždeň semestra)

Odovzdávanie diplomovej práce (vloženie DP do UIS): najneskôr do 26. 4. 2024

Skúškové obdobie pre Ing: do 17. 5. 2024

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (ING) do UIS: do 17. 5. 2024

Prihlásenie na štátne skúšky: 29. 4. – 3. 5. 2024

Vloženie posudkov na DP do UIS: do 18. 5. 2024

Príprava na štátne skúšky: do 25. 5. 2024

Štátne skúšky: 27. – 29. 5. 2024

Promócie absolventov Ing. štúdia: 7. 6. 2024

Súvisiace dokumenty:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2023/2024

Pokyny pre absolventov AR 2023/2024

Archív:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023

Pokyny pre absolventov AR 2022/2023

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022

Zásady konania opravných štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022