Dôležité termíny:

Pozor aktualizácia!!!

pre študentov končiacich inžiniersky stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021

Letný semester 2020/2021:

Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021

Odovzdávanie diplomovej práce (vloženie DP do UIS): najneskôr do 14. 5. 2021

Skúškové obdobie pre Ing: do 4. 6. 2021

Vloženie posudkov na DP do UIS: do 4. 6. 2021

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (ING) do UIS: do 7. 6. 2021

Prihlásenie na štátne skúšky: 31. 5. – 4. 6. 2021

Príprava na štátne skúšky: do 11. 6. 2021

Štátne skúšky: 14. - 15. 6. 2021

Promócie absolventov Ing. štúdia: termín sa určí dodatočne

Štátne skúšky FZKI v akademickom roku 2020/2021 - Pokyny pre absolventov inžinierskeho štúdia

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Živé vysielanie štátnych skúšok inžinierskeho štúdia na FZKI - 14. a 15. 06. 2021

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre zabezpečuje živé prenosy verejných častí štátnych skúšok na inžinierskom stupni (bez možnosti aktívneho zapojenia sa do priebehu štátnej skúšky) so zachovaním zásady prístupu verejnosti bez nahrávania tak, že skúšobná komisia bude za dodržania bezpečnostných opatrení prítomná v miestnosti a študent bude pripojený prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov z domáceho prostredia.

Upozorňujeme, že uvedené prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov.

Ďakujeme za pochopenie.

--

Štátne skúšky budú prebiehať v prostredí Microsoft Teams.

Môžete použiť prehliadač Microsoft Edge a Google Chrome, alebo aplikáciu Microsoft Teams.

FZKI štátne skúšky

Žiadame verejnosť aby sa pripájala s VYPNUTÝM mikrofónom a VYPNUTOU kamerou.

Prihláste sa (kliknete na správny link a zadajte Vaše Meno a Priezvisko). Po prihlásení sa, prejdete do čakárne. Z čakárne Vás komisia "pustí" do videohovoru počas verejnej časti štátnej skúšky.

VYPNUTÝ mikrofón a VYPNUTÁ kamera

FZKI štátne skúšky

FZKI štátne skúšky

Ak v čakárni budete dlhšie ako 30 minút, bude spojenie zrušené. Obnovte ho (Znovu sa pripojte).

FZKI štátne skúšky

Vysielanie začína od 08:15 hod.

Prvý študent bude začínať prezentáciu o 08:15 hod. a štátna skúška každého študenta bude trvať približne 45 minút.

Komisia: I-ARI záhradná a krajinná architektúra a I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav
Dátum a čas: 14. 06. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: Ing. arch. Katarína Kristianová, PhD.
člen: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
člen: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
člen: doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
člen: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
tajomník: Ing. Miroslav Čibik
IT podpora: Ing. Roman Flóriš, PhD.

Zoznam študentov:
1. Bc. Paulína Kútniková
2. Bc. Lucia Sršňová
3. Mgr. Mária Jurčová

Komisia: I-KII krajinné inžinierstvo
Dátum a čas: 14. 06. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
člen: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
člen: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
člen: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
tajomník: Ing. Petra Pipíšková
IT podpora: Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Zoznam študentov:
1. Bc. Michal Ábel
2. Bc. Matúš Čierny
3. Bc. Martin Dobiaš
4. Bc. Magdaléna Frívalská
5. Bc. Miriam Gálisová
6. Bc. Marek Gergič
7. Bc. Lucia Hlavatá
8. Bc. Vít Hubinák
9. Bc. Patrik Katona
10. Bc. Marián Kerek

Komisia: I-KII krajinné inžinierstvo
Dátum a čas: 15. 06. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: Ing. Róbert Lenárt, PhD.
člen: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
člen: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
člen: prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
tajomník: Ing. Richard Hanzlik
IT podpora: Ing. Jakub Fuska, PhD.

Zoznam študentov:
1. Ing. Peter Biely
2. Bc. Martin Korvas
3. Bc. Paula Melicherčíková
4. Bc. Lucia Morongová
5. Bc. Nikola Peknušiaková
6. Bc. Branislav Pospiš
7. Bc. Radomíra Pupalová
8. Bc. Ľudmila Rajčoková
9. Bc. Gabriela Turňová
10. Bc. Adriána Verešová

Komisia: I-ZHI záhradníctvo
Dátum a čas: 14. 06. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
člen: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
člen: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
člen: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
člen: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
tajomník: Ing. Lucia Galovičová
IT podpora: Ing. Marcel Golian, PhD.

Zoznam študentov:
1. Bc. Júlia Bedrichová
2. Bc. Miriam Ďurajková
3. Bc. Tomáš Jahodník
4. Bc. Monika Kružliaková
5. Bc. Kristína Sečanská
6. Bc. Daniel Škvarek

Komisia: I-ZHI záhradníctvo
Dátum a čas: 15. 06. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
člen: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
člen: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
člen: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
člen: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
tajomník Ing. Lucia Galovičová
IT podpora: Ing. Marcel Golian, PhD.

Zoznam študentov:
1. Bc. Jakub Achberger
2. Bc. Cristina Maria Babirátová
3. Bc. Oskár Ivan
4. Bc. Adriána Olláriová
5. Bc. MUDr. Erika Slobodová
6. Bc. Juraj Švihra