Študentská rada

Študentská rada FZKI SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra
sr.fzki@gmail.com | https://www.facebook.com/FZKISPUNitra/
FZKI:
Ing. Veronika Vaculová
email: xvaculovav@is.uniag.sk
KKPPU

Bc. Veronika Krušinová
email: nik93@azet.sk
FZKI I-KII den

Bc. Vanda Matuškovičová
email: wanduli.matusinka@gmail.com
FZKI I-ARI den

Bc. Jana Striešková
email: janka.strieska@gmail.com
FZKI I-KII den

Bc. Patrícia Tátošová
email: patricia.tatosova@zoznam.sk
FZKI I-BTI den
SPU:
Ing. Miroslava Sedmáková
email: miroslava.sedmakova@gmail.com
KKI

Ing. Veronika Vaculová
email: xvaculovav@is.uniag.sk
KZKA