Študentské a zamestnanecké mobility

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí

Program ERASMUS + štúdium a stáž

Program ERSMUS + štúdium a stáž

AIESEC

AIESEC

Erasmus +

Kontaktná osoba: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk

Dohody Erasmus +

Mapa medzinárodnej spolupráce

Erasmus + SVET

Podrobnejšie/Viac info

Aktuálne informácie

CEEPUS

Kontaktná osoba: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk

Podrobnejšie/Viac info

Mapa medzinárodnej spolupráce

Baltická univerzita

Podrobnejšie/Viac info

Národný štipendijný program

Podrobnejšie/Viac info

Akcia Rakúsko - Slovensko

Podrobnejšie/Viac info

Iné štipendiá

Podrobnejšie/Viac info