Lucia Adamičková

Pozícia v praxi:

Krajinná architektka a zakladateľka ateliéru adamickova landscapes a záhradného ateliéru Amygdala, autorka projektu Miniscule Garden a hry Plant Your Desires. Po štúdiu na FZKI tvorila v ateliéri Jacquesa Wirtza v Belgicku, hlavne na medzinárodných urbanistických projektoch, napríklad v Šanghaji, Singapure, Londýne, New Yorku a i.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Kvalitný štartovací balíček, ktorý mi umožnil takmer bezbolestne vhupnúť do praxe. A v ňom: praktický pohľad do reality vďaka riešeniu reálnych projektov počas ateliérov, podporu v konštruktívnom myslení, kopec cestovateľských možností, zážitkov a väzieb na celý život."

Lucia Badidová

Pozícia v praxi:

Grafický dizajnér vianočných dekorácií vo firme S.O.S. DEKORACE. Každoročne sa aj vďaka mne na Vianoce rozsvietia mestá a obchodné centrá v celej Európe a Rusku.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Myslím, že ako každý, tak aj ja som vďaka štúdiu na FZKI spoznala skvelých ľudí, ktorí ma inšpirovali a podnietili k cestovaniu. Samotné cestovanie mi okrem úžasných skúseností, či už v záhradníctve alebo záhradnej architektúre, vyformovalo vnímanie okolitého sveta. Je to ako nekončiaci sa príbeh. Inšpiratívni ľudia k sebe priťahujú ďalších, a preto som vďačná FZKI za začiatok svojej cesty."

Dáša Bartošová

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka, realizátorka najmä trvalkových záhrad. Zakladateľka firmy LaGardena. Pôsobí v Trnavskom kraji, okres Senica.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dalo vedomosti v odbore, spoznala som zaujímavých ľudí a celkovo som začala vnímať priestor okolo nás inými očami."

Denis Bechera

Pozícia v praxi:

Záhradný a krajinný architekt a Biotechnik krajinnej zelene pre mesto Piešťany (SMP-správa verejnej zelene)

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi FZKI mi umožnilo veľmi odborne rozšíriť vzdelanie ohľadom architektúry a plynule nadviazať na odborné vzdelanie na SOŠZá v Piešťanoch. Zároveň mi umožnilo okrem študijných predmetov nové možnosti, stretnutia, workshopy, semináre, pracovné príležitosti a aktivity v oblasti záhradnej architektúry na vysokej úrovni, z čoho čerpám v osobnom ale aj profesnom živote"

Tomáš Belovič

Pozícia v praxi:

Grafický dizajnér a krajinný architekt.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Práve štúdium záhradnej a krajinnej architektúry mi otvorilo dvere do sveta grafického dizajnu, ktorý ma dnes živí. Sporadicky, no s veľkou radosťou sa vraciam aj k návrhom a vizualizáciám krajinnej architektúry."

Patrik Benik

Pozícia v praxi:

Profesionálny fotograf a retušér.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"FZKI mi pomohlo rozvíjať umelecké zručnosti a ujasniť cieľ ďalšieho smerovania. Krajinu a zeleň využívam denne pri svojej práci ako kulisu pre svoje portréty."

Alica Beňová

Pozícia v praxi:

Krajinný architekt - projekcia, poradenstvo, realizácie. Pracovala vo viacerých krajinno-architektonických ateliéroch v CZ a SK. V súčasnosti individuálne podniká ako LANDALI - ateliér krajinnej architektúry, projekčne sa venuje hlavne verejným priestorom a priestorom vyhradenej zelene, dendrologickým posudkom a drobným stavbám, tiež rodinným záhradám. Preferuje intenzívnu medziodborovú spoluprácu.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Uvedomenie si odborovej previazanosti a prínos živej komunikácie, tiež veľmi otvorený prístup k informáciám. Nadhľad."

Lukáš Berta

Pozícia v praxi:

Spolumajiteľ Vinárstva Berta, vinár a vinohradník.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dalo obrovský rozhľad v mojom odbore a nielen tam. Získal som kopec skvelých kamarátov a zážitkov."

Milan Beutelhauser

Pozícia v praxi:

riaditeľ záhradníckeho centra a okrasnej škôlky Plantago, realizačná firma FlorUm

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"...kontakty, prvé zahraničné praxe, priateľov z odboru, podporilo môj zápal pre vec..."

Janka Bieliková

Pozícia v praxi:

- moderátor a spolutvorca relácie Hurá do záhrady, návrhy a realizácie

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"štúdium mi dalo silný základ v mnohých oblastiach, ktoré naďalej využívam v praxi a umožnilo mi pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa"

Paulína Brinichová

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka a dizajnérka prírodných permakultúrnych záhrad pre Bratislavu a okolie. Spolupracuje s firmou EDUPLANT s.r.o., ktorá sa venujme zakladaniu a údržbe prírodných záhrad.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dalo široký rozhľad a bolo pre mňa akýmsi ,,odrazovým mostíkom‘‘. Počas štúdia som si vyvinula silný vzťah k prírode, a tak sa dostala aj k permakultúre a prírodným záhradám, ktoré sú založené najmä na funkčnosti a úžitkovosti, pričom všetko so všetkým spolupracuje a podporuje sa navzájom."

Katarína Creamer

Pozícia v praxi:

Záhradný dizajnér vo firme Ground Inc., Somerville, Massachusetts, USA

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"V praxi som si uvedomila, že som počas štúdia získala hlavne bohaté vedomosti o drevinách a trvalkách, ktoré využívam doteraz. Dali mi úžasný základ, na ktorom sa veľmi dobre stavia. V neposlednom rade mi FZKI poskytla nový pohľad na svet, možnosti vycestovat do zahraničia a priateľov na celý život."

Norbert Čerňanský

Pozícia v praxi:

Konateľ - majiteľ škôlky okrasných drevín EDEN PLANT s.r.o., veľkoobchod, maloobchod, realizácie.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dalo široké spektrum odborných vedomostí potrebných pre prax v tomto obore. Taktiež nespočetné množstvo kontaktov, skvelých kamarátov a úžasných zážitkov."

Miroslava Danková

Pozícia v praxi:

Krajinný architekt vo Firme Wilhelm Büchel AG, Lichtenštajnsko

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Tvorivý a inšpiratívny čas, ktorý veľmi ovplyvnil môj prístup k dizajnu, detailu, prírode či životnému prostrediu... čím sa môj záujem o záhradnú a krajinnú architektúru, a to akými spôsobmi dokáže ovplyvniť prostredie, v ktorom žijeme, prostredie, ktoré nás formuje, s pribúdajúcimi vedomosťami ešte zväčšil. A samozrejme priateľov na celý život :)"

Ján Dudáš

Pozícia v praxi:

Návrhy a realizácie v GARD LAND s.r.o. a GART – ART Košice.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi pomohlo veriť v samého seba. Naučil som sa, že aj z nesmelej myšlienky prenesenej na papier sa pri troche úsilia môže stať "veľká vec".

Jana Ďaďová

Pozícia v praxi:

Momentálne pôsobím ako koordinátorka vzdelávacieho programu Sokratov inštitút. Organizujeme workshopy, snažíme sa našich študentov inšpirovať k udržateľnejšiemu a ohľaduplnejšiemu spôsobu života a znižovaniu spotreby.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Od skončenia vysokej školy som sa síce nepohybovala vo vyštudovanom odbore (záhradná a krajinná architektúra), ale vedomosti a zručnosti z univerzity som využívala a stále využívam vo všetkých mojich zamestnaniach. Najviac si cením, že som počas štúdia pochopila fungovanie prírodných procesov a vybudovala som si silnejší vzťah k ekológii."

Dominika Ďurišová

Pozícia v praxi:

Spolu s manželom máme svoju firmu OPŽP SK, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti odpadového hospodárstva. Spolupracujeme s firmami, zberovými spoločnosťami, ale aj obcami. Naše heslo je "Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie, v ktorom žijeme". Nie je nám ľahostajné, že našu krajinu pomaly, ale isto zaplavujú odpady, preto sme založili aj neziskovú organizáciu Deti čistej Zeme, ktorá sa zaoberá osvetou najmä na školách, ale aj medzi širokou verejnosťou. Myšlienka našej n.o. je vnímajme odpad inak.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Spoznala som svojho manžela :) a spoznala som základy zložitej problematiky odpadov."

Daniela Feriančiková

Pozícia v praxi:

Návrhy a realizácie sadových úprav súkromných a verejných priestorov. Okrem navrhovania sa podieľam na rozvoji rodinného Záhradníctva SADEX, s.r.o.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi v prvom rade dalo vzdelanie a pevný základ do sveta záhradnej architektúry. Teoretické poznatky, ktoré dnes využívam v praxi. Okrem toho veľa dobrých priateľov, zážitkov a spomienok, ku ktorým sa s úsmevom vraciam."

Lucia Gáborová

Pozícia v praxi:

Krajinná architektka na útvare hlavného architekta v Martine, externe spolupracuje na projektoch sadových úprav

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Čo mi dalo štúdium na FZKI...realizovať svoje predstavy o priestore na základe získaných skúsenosti a hlavne schopnosť nevzdávať sa pri hľadaní optimálneho riešenia :-) Veľmi si cením možnosť vycestovať do zahraničia, študovať na univerzitách a pracovať v skvelých ateliéroch, z čoho čerpám dodnes"

Nikola Gažíová

Pozícia v praxi:

Po ukončení štúdia som založila malú firmu (farmu). Venujem sa pestovaniu kvetov na rez a na sušenie. Pod značkou .dobodky tvorím dekorácie, vence, kytice, pripravujem výzdoby na svadby a firemné večierky. Vo svojej tvorbe sa snažím čo najviac využívať kvety z vlastnej produkcie.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Ako študentka FZKI som získala veľa vedomostí, ktoré dodnes využívam vo svojej praxi. Už počas štúdia som si uvedomila čomu sa chcem skutočne venovať. Aj vďaka vzdelaniu sa teraz môžem živiť tým, čo ma najviac baví."

Peter Gendiar

Pozícia v praxi:

Záhradník - realizátor, zakladateľ záhradníctva Račických záhrada.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Vzdelanie v odbore, kopec skvelých zážitkov, veľa priateľov na celý život, ale hlavne mi umožnilo robiť to, čo ma naozaj baví. :)"

Miroslav Gombík

Pozícia v praxi:

Manažér záhradného centra a kvetinártiev Kulla v Bratislave.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi pomohlo pri rozširovaní obzorov v rámci odboru záhradníctva. Škola nám umožnila zúčastniť sa rôznych exkurzií, ktoré nám ukázali nové možnosti v praxi a uľahčili nám rozhodovanie, kam bude naša práca ďalej smerovať."

Zuzana Gombíková

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka v projekčnej firme NewGardenDesign, kde pracujem na rôznych projektoch počínajúc súkromnými záhradami, cez menšie sadové úpravy verejných priestranstiev až po veľké developerské projekty. Zároveň mám možnosť zúčastňovať sa na verejných súťažiach a zlepšovať tak priestory okolo nás.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Škola mi dala pevné základy, na ktorých môžem stavať a zlepšovať sa. Samotné štúdium ma naučilo pracovať v kolektíve a v dobe, keď je to potrebné sa zatnúť a tvrdo pracovať. Najviac som však vďačná za množstvo priateľov a známych, ktorých som za tých 5 rokov získala."

Zdenko Habán

Pozícia v praxi:

Projekčná činnosť rôzneho druhu od drobných, jednoduchých až po rozsiahle priemyselné prevádzky s účelom projektovej dokumentácie. Koncepčné štúdie, územné konanie, stavebné konanie a projekty skutočného vyhotovenia pre kolaudačné konania stavieb. Ďalej projekty záhradnej architektúry, ako napr. pre obecné úrady a prevažne verejné priestranstvá. Vzhľadom na uvedomovanie si krajinného priestoru, jeho vytvárania a následného spolupôsobenia záhradnej architektúry a stavebnej architektúry mám snahu osadiť navrhovanú stavbu do typického prostredia.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Tak, ako veľa ľudom, čo študovali na vysokej škole, tak aj mne štúdium dalo veľa priateľov a známych, ale hlavne nové vedomosti v odbore, ktoré využívam aj v praxi."

Lukáš Haršány

Pozícia v praxi:

Prvé 2 roky po skončení štúdia som sa venoval GIS-som. Posledných 8 rokov sa pohybujem v oblasti odpadov. Aktuálne na pozícii obchodný manažér pre spoločnosť zaoberajúcou sa výrobou alternatívnych palív a recykláciou stavebných odpadov každoročne hľadáme riešenie pre desaťtisíce ton odpadov, ktoré by inak skončili na skládkach.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi dalo okrem bežných zručností potrebných v profesijnom živote aj solídne základy pre chápanie čím ďalej aktuálnejších tém zmeny klímy a udržateľného spôsobu života a hospodárenia."

Marek Hrčka

Pozícia v praxi:

Manufactory manager vo firme Taste-evolution.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi poskytlo široký odborný pohľad na krajinu. Získal som plnohodnotné znalosti aj v poľnohospodárskej krajine. Mal som možnosť rozšíriť svoj študijný program aj o iné záujmy, napr. Technológie výroby vín, v čom dnes aj pracujem. Krajinotvorbe sa čiastočne venujem na úrovni samosprávy a plánujem sa realizovať aj v budúcnosti."

Peter Ivan

Pozícia v praxi:

Analytik hydrodynamickým modelov - tvorím digitálne modely terénu s integrovanou morfológiou vodných útvarov. Následne budujem a kalibrujem hydrodynamické modely v špecializovaných softvéroch. Na základe výsledkov predpovedám, kde a koho zasiahne povodeň.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dalo veľa cenných informácií, ktoré prax rozšírila. Popri tom som na škole lepšie pochopil pohyb a funkcie vody v krajine. Najmä to, ako voda dáva tvar a život krajine."

Zuzana Jančovičová

Pozícia v praxi:

Krajinný dizajnér v kancelárii B+B v Amsterdame.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dalo dobrý základ na vycestovanie do zahraničia, umožnenie ďalšieho štúdia krajinnej architektúry a uplatnenie sa Holandskom trhu práce."

Michaela Jarošová, Branislav Jaroš

Pozícia v praxi:

Manželia, projektanti, realizátori záhrad prírodného charakteru, výtvarníci a zakladatelia ateliéru: HORTUS VIRIDIS - záhradní architekti s.r.o.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"FZKI nám poskytla základ vedomostí, ktoré sme uplatnili v prvých rokoch praxe. Naučili sme sa efektívne využívať čas a precíznosť pri tvorbe. Okrem iného nám zostalo veľa pekných zážitkov a spomienok zo štúdia. Na FZKI sme sa spoznali."

Miriam Jarošová

Pozícia v praxi:

Mám niekoľko pracovných pozícií. Som meteorológ v súkromnej meteorologickej spoločnosti a zároveň som pedagóg na Žilinskej univerzite na Katedre leteckej dopravy.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dala naozaj veľmi veľa. Naučila som sa vnímať meteorológiu z iného uhla, viac praktického. Je totiž dôležité vedieť ako teoretické vedomosti dokážu pomôcť v praxi v rozličných oblastiach bežného života."

Roman Jurinec

Pozícia v praxi:

Marketingový grafik pre nábytkársku firmu, grafik + návrhy záhrad ako freelancer.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi otvorilo život k novým možnostiam a cieľom. Okrem prehľadu zaujímavých vecí a študijného drilu aj množstvo kamarátov a zážitkov, na ktoré veľmi rád spomínam. :)"

Radoslav Kobolka

Pozícia v praxi:

Konateľ, zamestnanec záhradníctva KORA - záhrada s.r.o, realizácie a údržba záhrad a zelene, realizácie produkčných ovocinárskych a zeleninárskych plôch.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dalo vynikajúci prehľad z problematiky produkčného poľnohospodárstva rôznych oblastí, nespočetné množstvo priateľov a kontaktov dnes veľmi potrebných v podnikaní."

Martin Kolník

Pozícia v praxi:

Arborista, znalec, SZČO, zakladateľ firmy VELES (www.kolnik.sk)

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Hlavne som sa na škole naučil učiť sa, a vedieť si vyhľadať informácie. Ale aj nespočetné množstvo informácií, či už o stromoch, alebo krajine s ktorou denne robím či už ako arborista alebo krajinár. Musím však podotknúť že informácie zo školy boli len odrazový mostík a vecí potrebných pre plnohodnotné pôsobenie v oblasti je podstatne viac. A kto sa raz prestane učiť a prijímať nové informácie, ten začne po odbornej stránke stagnovať a klesať."

Pavol Kóňa

Pozícia v praxi:

KÓŇASTAV s.r.o., príprava stavieb, rozpočtovanie a marketing, stavebná firma pre výstavbu budov na klúč.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Aj keď sa nevenujem na 100% záhradnej a krajinnej architektúre, štúdium na FZKI mi dalo základ do mnohých odborov, čo osobne využívam v iných oblastiach realizácie. Vďaka štúdiu som získal kamarátov, spoznal veľa ľudí a ešte viac rastlín. ;)"

Angelika Kulmon

Pozícia v praxi:

Project manager a krajinný dizajnér, zakladateľ projektu Zelené Podzoborie-Zöldebb Zoboralja (´16). V rámci projektu koordinujem, tvorím, prezentujem a neustále hľadám potenciál danej lokality. Na lokálnej a medzinárodnej úrovni sa aktívne podieľam na implementácii rozvojových projektov, kde spájam firmy so samosprávami najmä v oblasti Nitrianskeho kraja. V súčasnosti sa zameriavam na zavedenie distribúcie bio-eko produktov, ktoré budú tiež súčasťou projektu Zelené Podzoborie- Zöldebb Zoboralja.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi umožnilo vidieť veci z iného uhla pohľadu - myslieť ekologicky a efektívne. Prebudilo vo mne túžbu po väčšej kreativite, samostatnosti, individualite a presadení čohokoľvek vlastného. Ukázalo mi cestu k trvalej udržateľnosti, ktorá v živote ovplyvňuje mnohé oblasti. Spojilo ma s absolventmi, ktorí boli súčasťou študijného života a dobrodružného cestovania po rôznych exkurziách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A nakoniec vytrvalých profesorov, bez ktorých by to celé nemalo zmysel."

Anna Kyselová

Pozícia v praxi:

Odborný referent správy mestskej zelene na odbore životného prostredia v Žiline, zároveň sa zaoberám projekciou krajinnej architektúry, pasportom a inventarizáciou drevín ako externý projektant.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Dobrý základ a všeobecný prehľad v oblasti záhradnej architektúry, hlavne čo sa týka dendrológie a trvaliek, naučila som sa, kde si vyhľadať informácie a vybudovať si ešte lepší vzťah k prírode. Zároveň mi umožnilo vycestovať do zahraničia, čo mi kompletne zmenilo pohľad na štúdium (v dobrom slova-zmysle). Taktiež som vďaka štúdiu spoznala fantastických ľudí."

Štefan Lančarič

Pozícia v praxi:

Krajinný architekt SKA, projektový manažér.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Vedomie nutnosti spolupráce. S kolegami, kamarátmi, profesiami."

Róbert Lenárt

Pozícia v praxi:

Bývalý člen Práporu čestnej stráže prezidenta SR. Zamestnanec Hydromeliorácie š.p., zaoberá sa hlavnými melioračnými zariadeniami v správe štátu. Dlhoročná spolupráca s FZKI – prepojenie štúdium – prax. Konzultant pre návrhy novozavedených kurzov; analýza potrieb praxe pre prípravu novej pedagogickej dokumentácie; dohľad nad pilotným overovaním praktických kurzov,...

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Komplexné vzdelanie v problematike životného prostredia (voda – vzduch – pôda). Poznatok o tom, že technické zásahy do krajiny sa dajú realizovať aj ohľaduplnou formou, v čom ma prax utvrdila. Možnosť absolvovať domáce a zahraničné konferencie a získanie cenných kontaktov. Skvelú manželku :)"

Veronika Lukáčová

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka, realizátorka záhrad a kvetinárka vo vlastnej spoločnosti s pôsobením v Bratislave a okolí.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Rozvíjalo moju osobnosť, naučilo ma spolupracovať s ľuďmi a dalo mi dobré základy do reálnej praxe."

Miroslava Maceková

Pozícia v praxi:

Redaktorka v časopisoch o bývaní (Môj dom, Tvorivé eko bývanie, Pekné bývanie), tvorba pracovných postupov a handmade výrobkov

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium prebudilo vo mne najmä tvorivého ducha, dalo mi dobrý základ v poznávaní rastlinných druhov a tiež ma naučilo pracovať s odbornou literatúrou i písaným slovom. V neposlednom rade mi dalo veľa skutočných priateľov."

Zuzana Mačugová

Pozícia v praxi:

Krajinný architekt v ateliéri so zameraním na plánovanie verejných priestorov a ochranu historickej zelene, Zürich, Švajčiarsko. Externá spolupráca s Hurá do záhrady - tvorba 3D animácií.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Veľkú príležitosť cestovať do zahraničia (Erasmus, CEEPUS, workshopy) a ďalej sa vzdelávať v oblasti krajinnej architektúry a urbanizmu, zároveň si aj vyskúšať spoluprácu s inými profesiami (architekt, urbanista, sociológ)."

Erika Martinčeková

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt a realizátor záhrad.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dovolilo rozvíjať moju kreativitu a dalo mi vedomosti, na základe ktorých som si mohla založiť svoju vlastnú firmu. Vysoká škola ostane aj jednou z mojich najkrajších spomienok na mladosť vďaka priateľom a zážitkom s nimi. :)"

Richard Masár

Pozícia v praxi:

Návrhy a realizácie v landart s.r.o. a landart ateliér s.r.o. www.zahrady-landart.sk

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi dalo rozhľad v odbore, priateľov a hlavne manželku. :)"

Erika Rapčan Maslenová

Pozícia v praxi:

Pracujem na mestskom úrade v Žiari nad Hronom na odbore územného plánovania a stavebného poriadku ako referent pre stavebný úrad.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Vďaka FZKI som získala okrem množstva známych aj blízkych priateľov; vďaka možnosti štúdia v zahraničí sa mi rozšírili obzory aj som sa zlepšila v jazyku. Z množstva školských/mimoškolských akcií mi zostane neskutočne veľa spomienok a s radosťou budem spomínať na zážitky spojené s FZKI."

Martin Medzanský

Pozícia v praxi:

Majiteľ spoločnosti Mgarden s.r.o., zameranie: záhradník-trávnikár, kurz a semináre: Zimní škola greekeeprů, Spravovanie a údržba golfových ihrísk. Pravidelné spoluúčinkovanie v relácii Nová záhrada.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Odborné vzdelanie, rozhľad v profesii, kopec kontaktov a skúseností, základ a prax v ďalšom kariérnom postupe v záhradníctve a vo vede."

Marián Mikula

Pozícia v praxi:

Konatel Ponti-M, BERTMAN - izolácie a geosyntetiká pre vodné nádrže, poradenstvo, výskum

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium krajinného inžinierstva mi poskytlo základy pre osobnostný a odborný rast. Tieto využívam teraz v oblasti aplikácií geosyntetických materiálov. Naučilo ma kriticky myslieť, spájať súvislosti a prijímať zodpovednosť. Tiež mi prinieslo skutočné priateľstvá a kopec zábavy, pretože bez nej by štúdium nebolo také zaujímavé."

Matej Mikuš

Pozícia v praxi:

Záhradny architekt, realizátor zahrad a zakladateľ firmy Mateliér. Okrem návrhov a realizácií rodinných záhrad sa venuje údržbám zelene priemyselných parkov a obchodných reťazcov (MV SR a Metro).

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dalo veľa priateľov, kontaktov a ukázalo mi cestu, že keď je človek šikovný a naozaj chce, dá sa na trhu uplatniť."

Enikő Mislayová

Pozícia v praxi:

Venujem sa záhradnej architektúre a hlavne floristike, je to ideálne spojenie :) , kvetinová tvorba je mojou vášňou. Absolvovala som viaceré floristické kurzy a som zakladateľkou firmy em.design s.r.o.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Škola ma naučila vnímať rastliny z iného uhla, spoznala som široké spektrum stromov, krov a trvaliek a aj to, že ako sa dajú využiť vo floristike. A teraz môžem robiť to čo ma najviac baví. :)"

Miroslav Naď

Pozícia v praxi:

Po ukončení štúdia som pracoval takmer tri roky v ateliéri v Pekingu. Momentálne som záhradným architektom na voľnej nohe, pôsobiaci na Slovensku. Venujem sa najmä projektovaniu a realizácii rodinných záhrad.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi poskytlo zázemie a prvotný náhľad na problematiku. Nové, získané kontakty a možnosť absolvovania Erasmu v zahraničí popri štúdiu vo mne podnietilo zápal pre záhradnú architektúru."

Riana Nociarová

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka pre Exterier sk, dizajnérka a maliarka.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte ma okrem hlbšieho a detailnejšieho pohľadu na prírodu a jej zázraky naučilo taktiež disciplíne a zodpovednosti nielen k sebe samotnej, ale aj k prostrediu, ktoré denne tvoríme. ;) "

Victória Papová

Pozícia v praxi:

Administratíva, reklama, objednávky v stavebnej firme Crow-tech, návrhy interiérov a nábytku v designe štúdiu Open up design.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Škola mi dala veľmi veľa. Hlavne, čo sa týka organizačných záležitostí, vybavovania. Potom iný pohľad na prírodu a architektúru, vzťah k prírode. Veľmi veľa dobrých skúseností mám zo školy."

Peter Pasečný

Pozícia v praxi:

Partner v krajinno-architektonickom ateliéri 2ka so zameraním na tvorbu verejných priestorov s presahom do architektúry a urbanizmu.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Základy v odbore krajinnej architektúry, schopnosť samostatne pracovať, efektívne využívať čas, a najmä možnosť vycestovať v rámci programu Erasmus čo zásadne ovplyvnilo moje ďalšie profesné i životné smerovanie."

Michala Poláková

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka, realizátorka prírodných záhrad, spolutvorca sadovníckeho návrhu prvého prírodného cintorína na Slovensku (Zvolen). Zakladateľka ateliéru Arden-ateliér záhradnej architektúry a dizajnu.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Vysoká škola mi pomohla sformovať niektoré charakterové vlastnosti potrebné pre prax napr. vytrvalosť:). Ateliéry mi otvorili cestu ku kreatívnejšiemu pohľadu na sadovnícky priestor v zmysle tvorby unikátnej ´živej´ organicky sa meniacej bunky."

Iveta Pratáková

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt, realizátor záhrad a florista pre firmu Flower craft.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"5 rokov tvorivej práce mi vnieslo do života množstvo priateľov a vedomostí, ktoré dodnes využívam pri vedení svojej vlastnej firmy."

Lukáš Rábek

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt v Atelier Flera. Mimo navrhovania a vizualizovania záhrad sa venujem hlavne projektovaniu drobných a náročnejších stavieb v záhradách.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Najmä skvelých priateľov a kolegov. Samozrejme mi umožnilo podporu a rýchly štart do profesijného života. FZKI, ďakujem!"

Martina Sharifi

Pozícia v praxi:

Záhradný a krajinný architekt, interiérový dizajnér, MARTINA SHARIFI ATELIÉR

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium v odbore krajinnej architektúry mi dalo všeobecný rozhľad, schopnosť vytrvať, priateľov, možnosť cestovať v rámci programu Erasmus a hlavne po-študijnú prax v mmcité+ čo zásadne ovplyvnilo moje smerovanie."

Peter Scholc

Pozícia v praxi:

Intreriérový designer, IKEA Bratislava s.r.o. Návrhy interiérov, Záhradný architekt freelancer.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Nasmerovalo ma do sfér kreatívneho odboru a určilo mi ho, pevne verím, ako celoživotné zamestnanie. Dostal som množstvo informácií, z ktorých ťažím dodnes. Najhlavnejšie sú znalosti o sortimente rastlín. Naučilo ma vnímať verejný priestor a byť na vizuál môjho okolia maximálne kritický. Rok strávený v ateliéri A05 v Prahe mi ukázal, ako má vyzerať kreativita v praxi. Taktiež som sa zúčastnil veľkých projektov, o ktorých sa mi ako študentovi nanajvýš snívalo. Štúdium mi otvorilo obzory do ďalších oblastí, ktoré na seba nadväzujú. Cez tvorbu exteriérov som sa dostal do oblasti interiérového dizajnu, v ktorej momentálne pracujem. Univerzita položila kvalitné základy grafických programov, bez ktorých sa nezaobídem. Získal som aj základy prezentovania samého seba pred verejnosťou, ktoré využívam každodenne pri prezentácii návrhov a na pracovných cestách v Česku a Maďarsku. Pre spoločnosť Ikea mám okrem iného na starosti komunikáciu v médiách o bytovom dizajne a trendoch v bývaní. V neposlednom rade na štúdium spomínam ako najlepšie beztarostné chvíle."

Milota Sidorová

Pozícia v praxi:

Špecialistka na procesy v územnom plánovaní, facilitátorka, konzulantka pre rodovú rovnosť. Pôsobí v Prahe, Bratislave a strednej a východnej Európe


Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"...voľnost témy pre doktorskú prácu a veľa možností cestovať a nasávať medzinárodné trendy v krajinnej architektúre, ktorú som organicky včlenila do praxe v územnom plánovaní."

Veronika Slivovičová Rusnáková

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt, realizátor, partner vo firme Ateliér VM, pracuje tiež v Ateliéri 3TREES - projekčná činnosť.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Vďaka štúdiu na FZKI som získala teoretický aj praktický základ pre prácu v oblasti, ktorej som sa vždy chcela venovať - návrh a realizácia záhrad. Škola mi tiež dala veľa skvelých kolegov, priateľov a hlavne manžela (tiež záhradného architekta) a ukázala veľa možností v prístupe k záhradnej architektúre, ktoré sa snažím uplatňovať v každodennej praxi."

Marek Sobola

Pozícia v praxi:

Autorizovaný krajinný architekt Slovenskej komory architektov a po doplnení vzdelania tiež heraldik.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi poskytlo potrebný a dobrý základ pre našu krásnu a tvorivú profesiu. Angažovanie sa v mimoškolskej kultúrnej činnosti tiež základné manažérske a komunikatívne zručnosti.  A v konečnom dôsledku celoživotných priateľov."

Ivan Sokol

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt, projektant, realizátor záhrad, verejných priestorov. V súčasnosti pôsobím na „voľnej nohe“ vo svojom ateliéri záhradnej a krajinnej architektúry „Záhradný servis SOKOL“ v spolupráci s firmou R ING, s.r.o. Vo voľnom čase sa okrajovo venujem umeleckej činnosti.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi pomohlo lepšie pochopiť priestor okolo nás, jeho fungovanie, silné a slabé stránky. Dalo mi znalosti a poznatky v danom odbore, ktoré tvorili základ pri štarte do reality. Škola mi pomohla hlbšie a kreatívnejšie myslieť, vidieť a cítiť. Samozrejme som si našiel kopec kamarátov, prežil veľa zaujímavých zážitkov, na ktoré rád spomínam. V neposlednom rade štúdium na FZKI bola možnosť, ako byť sám sebou a robiť to, čo mám rád."

Peter Szomor

Pozícia v praxi:

Hlavný inžinier/projektant (strojárska časť) pre dostavbu EMO 34 v Chemcomex a.s.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium krajinného inžinierstva mi predovšetkým dalo technické myslenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou mojej práce."

Jana Šebová

Pozícia v praxi:

Záhradná a krajinná architektka firmy Kvetena, externá projektantka pre realizačnú firmu.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dalo hlavne veľké základy v odbore, ktorý spájal moju obľubu v prírode a tvorivosti. Základy po škole obohacujem o ďalšie poznatky aj vlastné skúsenosti z praxe. Škola mi dala možnosť vycestovať do zahraničia prostredníctvom Erasmu (štúdium / stáž), možnosť získať pracovné kontakty. A v neposlednom rade som získala dobrých kamarátov a veľa pekných zážitkov."

Róbert Škadra

Pozícia v praxi:

Realizátor okrasných záhrad. Konateľ vo firme ROSAN Nitra s.r.o.


Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Počas štúdia na FZKI som sa spoznal so svojou manželkou :D Štúdium samotné mi dalo to, čo dá asi každému, kto sa trochu posnaží, v prvom rade je to všeobecný rozhľad v problematike sadových úprav, dalo mi veľa kamarátov a kontaktov, ktoré pri svojej praxi často využívam a samozrejme kopec zážitkov..."

Marcela Šišoláková

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt v spoločnosti A.B.I.E.S. s.r.o.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdiom na FZKI som sa zdokonalila nielen vo svojom vysnívanom povolaní, ale posilnila som aj svoje osobnostné stránky. Vysoká škola mi dala základ, na ktorom staviam a som vďačná za všetky pozitívne aj negatívne skúsenosti, za nezabudnuteľné okamihy a skvelých priateľov."

Miriama Škorvánková

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt a realizátor rodinných záhrad. Spolutvorca vzniku záhradného centra Ga-Ba, s.r.o. v Žiline.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na fakulte mi pomohlo otvoriť svoju myseľ novému kreatívnejšiemu pohľadu na záhradnú a krajinnú architektúru. Prinieslo mi nových priateľov a kolegov, ktorí sú súčasťou môjho osobného aj profesijného života."

Marek Šumichrast

Pozícia v praxi:

Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Príležitosť k pochopeniu a cestu k porozumeniu krajiny. Široké možnosti zamerania štúdia v rámci fakulty a univerzity a voľnosť v tvorbe vlastného študijného plánu."

Marek Trubač

Pozícia v praxi:

PREZIDENT consulting s.r.o., konateľ. Odborník na komunikáciu, protokol & etiketu

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Celé vysokoškolské štúdium výrazne prispelo k formovaniu mojich predpokladov pre budúcu prax a to nielen v oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva, ale aj v oblasti, ktorá je v súčasnosti predmetom môjho osobnostného uplatnenia a tou je profesionálna komunikácia."

Lukáš Valenta

Pozícia v praxi:

Florista vo firme Čarokvet a spolupracovník dizajnéra Róberta Bartolena. Okrem floristiky sa venuje aj odbornej záhradníckej činnosti, vrátane údržby zelene.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva mi pomohla rozvíjať moje smerovanie v oblasti floristiky, v ktorej som našiel veľkú záľubu. Počas štúdia som mal možnosť reprezentovať fakultu na odborných súťažiach a získať významné ocenenia. Nadobudol som užitočné vedomosti, vďaka ktorým sa v súčasnosti uplatňujem na trhu práce ako florista."

Valéria Valková

Pozícia v praxi:

Horticultural specialist na pestovanie orchideí a skleníkových rastlín v Kráľovskej Záhradníckej Spoločnosti v záhrade Wisley v UK, pôsobila taktiež ako botanical horticulturist v arboréte Kráľovskej Botanickej Záhrady Kew v Londýne a ako záhradník v historickej záhrade Gravetye Manor v grófstve West Sussex.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Sebapoznanie a odvahu. Odvahu rozvíjať sa a stáť za svojim cieľom. Dalo mi odhodlanie a trpezlivosť. Vďaka štúdiu FZKI som si uvedomila krásu, aká sa nachádza v záhradách, najmä v ich historickom kontexte a význame. Počas štúdia som sa zapojila do projektu Erasmus, ktorý mi dal cennú skúsenosť a pomohol nájsť sebaistotu a nezávislosť."

Veronika Vallová

Pozícia v praxi:

Grafická dizajnérka, fotografka v spoločnosti CREATIVE SK, s.r.o.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na vysokej škole mi otvorilo nové obzory a pomohlo postaviť sa životu a práci s dostatočným sebavedomím. Prehĺbila som si vzťah k prírode a umožnilo mi to pochopiť priestor okolo seba. Uchopiť ho a vnímať ako celok."

Zuzana Vaňková Paulišinová

Pozícia v praxi:

Záhradný a krajinný architekt, návrhy a realizácie záhrad, ATELIER ZUNA

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Nakoľko som kreatívny človek, štúdium na FZKI mi umožnilo rozvíjať sa v tomto smere. Ateliéry ma posunuli vpred po grafickej stránke a tiež v samotnom kompozičnom riešení záhrad. Vytrvalosť, kreativita a pracovitosť ma dokázali presadiť na trhu."

Daša Vrchovská

Pozícia v praxi:

Záhradný architekt, projektovanie najmä verejnej a vyhradenej zelene.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dalo základ vedomostí a zručností, ukázalo možnosti využitia kreativity a spolupráce s ľuďmi, ako aj veľa zážitkov a priateľov."