Milan Beutelhauser

Pozícia v praxi:

riaditeľ záhradníckeho centra a okrasnej škôlky Plantago, realizačná firma FlorUm

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"...kontakty, prvé zahraničné praxe, priateľov z odboru, podporilo môj zápal pre vec..."

Janka Bieliková

Pozícia v praxi:

- moderátor a spolutvorca relácie Hurá do záhrady, návrhy a realizácie

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"štúdium mi dalo silný základ v mnohých oblastiach, ktoré naďalej využívam v praxi a umožnilo mi pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa"

Zuzana Jančovičová

Pozícia v praxi:

Krajinný dizajnér v kancelárii B+B v Amsterdame.
http://bplusb.nl/en/

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dalo dobrý základ na vycestovanie do zahraničia, umožnenie ďalšieho štúdia krajinnej architektúry a uplatnenie sa Holandskom trhu práce."

Miriam Jarošová

Pozícia v praxi:

"Mám niekoľko pracovných pozícií. Som meteorológ v súkromnej meteorologickej spoločnosti a zároveň som pedagóg na Žilinskej univerzite na Katedre leteckej dopravy."

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium na FZKI mi dala naozaj veľmi veľa. Naučila som sa vnímať meteorológiu z iného uhla, viac praktického. Je totiž dôležité vedieť ako teoretické vedomosti dokážu pomôcť v praxi v rozličných oblastiach bežného života."

Matej Mikuš

Pozícia v praxi:

Záhradny architekt, realizátor zahrad a zakladateľ firmy Mateliér. Okrem návrhov a realizácií rodinných záhrad sa venuje údržbám zelene priemyselných parkov a obchodných reťazcov (MV SR a Metro).

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Štúdium mi dalo veľa priateľov, kontaktov a ukázalo mi cestu, že keď je človek šikovný a naozaj chce, dá sa na trhu uplatniť."

Peter Pasečný

Pozícia v praxi:

Partner v krajinno-architektonickom ateliéri 2ka so zameraním na tvorbu verejných priestorov s presahom do architektúry a urbanizmu.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Základy v odbore krajinnej architektúry, schopnosť samostatne pracovať, efektívne využívať čas, a najmä možnosť vycestovať v rámci programu Erasmus čo zásadne ovplyvnilo moje ďalšie profesné i životné smerovanie."

Michala Poláková

Pozícia v praxi:

Záhradná architektka, realizátorka prírodných záhrad, spolutvorca sadovníckeho návrhu prvého prírodného cintorína na Slovensku (Zvolen). Zakladateľka ateliéru Arden-ateliér záhradnej architektúry a dizajnu.

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Vysoká škola mi pomohla sformovať niektoré charakterové vlastnosti potrebné pre prax napr. vytrvalosť:). Ateliéry mi otvorili cestu ku kreatívnejšiemu pohľadu na sadovnícky priestor v zmysle tvorby unikátnej ´živej´ organicky sa meniacej bunky."

Milota Sidorová

Pozícia v praxi:

Špecialistka na procesy v územnom plánovaní, facilitátorka, konzulantka pre rodovú rovnosť.
Pôsobí v Prahe, Bratislave a strednej a východnej Európe


Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"...voľnost témy pre doktorskú prácu a veľa možností cestovať a nasávať medzinárodné trendy v krajinnej architektúre, ktorú som organicky včlenila do praxe v územnom plánovaní."

Marek Šumichrast

Pozícia v praxi:

Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov.


Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Príležitosť k pochopeniu a cestu k porozumeniu krajiny. Široké možnosti zamerania štúdia v rámci fakulty a univerzity a voľnosť v tvorbe vlastného študijného plánu."

Marek Trubač

Pozícia v praxi:

PREZIDENT consulting s.r.o., konateľ. Odborník na komunikáciu, protokol & etiketu

Čo mi dalo štúdium na FZKI:

"Celé vysokoškolské štúdium výrazne prispelo k formovaniu mojich predpokladov pre budúcu prax a to nielen v oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva, ale aj v oblasti, ktorá je v súčasnosti predmetom môjho osobnostného uplatnenia a tou je profesionálna komunikácia."