Aktuálne informácie

napísal

Tak ako každý rok, aj tento fakulta zorganizovala Deň otvorených dverí 2020, kde privítala záujemcov o štúdium. Program prebiehal priebežne počas celého dňa a študenti si mohli prejsť zaujímavé stanovištia pripravené jednotlivými katedrami rozdelené podľa jednotlivých odborov.

napísal

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zdroj: CVTI SR

napísal

Výberová prednáška, 13.02.2020 o 11:45 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel s. r. o. , ČR

napísal

Výberová prednáška, 13.02.2020 o 11:00 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Markéta a Petr Veličkovi, M&P Architekti, ČR

napísal

V dňoch 21.-25. 4. 2020 sa na Fakulte Architektúry STU v Bratislave uskutoční 9. ročník medzinárodného krajinného fóra LE:NOTRE Landscape Forum s hlavnou témou Cross-Border Landscapes between Slovakia, Austria and Hungary. Organizátormi podujatia sú LE:NOTRE Institute, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU Bratislava) a Technische Universität Wien (TU Wien).