Aktuálne informácie

napísal

OsKAr 4/2022. Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 2.3.2022 sme na ÚKA privítali profesorku Zdenku Rózovú z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied (FPV) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), ktorá patrí medzi našich kľúčových externých spolupracovníkov.

napísal

4. marca 2022 (piatok) - 4. týždeň semestra pre všetkých študentov, ktorí majú v študijnom pláne v akademickom roku 2021/2022 predmet Seminár k záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práci 1 alebo 2

napísal

Akademický senát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s vedením FZKI SPU v Nitre, vyjadruje podporu Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, zo dňa 9. februára 2022. Výučba bude, v pondelok 21.2.2022, prebiehať štandardne. Predsedníčka AS FZKI. Dekan FZKI.

napísal

OsKAr 3/2022. Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 16.2.2022 sme na ÚKA privítali nášho emeritného profesora Jána Supuku, ktorý je v medzinárodnom i domácom prostredí považovaný za jedného z popredných predstaviteľov odboru krajinná architektúra.

napísal

Projekt ADAPTAN II je smerovaný k podpore cieľov krajských, národných a európskych stratégií adaptácie na klimatické zmeny.  Na báze medzinárodného partnerstva sa spája 5 výskumných subjektov s jedinečným národným postavením: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, ARVEN Akademie rozvoje venkova z.s., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ústav krajinného inžinierstva a Norwegian Institute of Bioeconomy Research.