Aktuálne informácie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku - Nitra organizuje 5. a 6. decembra 2022 od 7.00 do 15.00 h v priestoroch pod Aulou SPU vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 202 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4). Ocenenie získala Ing. Lucia Galovičová z Ústavu záhradníctva.

napísal

Zimná škola sa uskutoční na Univerzite Enna Kore na Sicílii v termíne 16.-28.1.2023. Študenti budú mať počas 2 týždňov jedinečnú príležitosť študovať v medzinárodnom multikulturálnom prostredí a spoločne so študentami z Talianska, Španielska a Rumunska riešiť vybrané otázky urbanizmu, environmentu, sociológie a psychológie. Pobytové a cestovné náklady budú mať študenti pokryté zo strany SPU v Nitre.

napísal

Ústav zahradníctva FZKI SPU v Nitre v spolupráci s firmou PLANASA Vás pozýva na odborný seminár: Nové trendy v pestovaní jahôd a malín, ktorý sa uskutoční dňa 25.11.2022 na Ústave záhradníctva v miestnosti BZ 01.

napísal

Tradičná akcia pre študentov a o študentoch, počas ktorej zahraniční študenti študujúci na SPU v rámci programov Erasmus+, ako aj v rámci bilaterálnej či inej spolupráce, ponúknu prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“ nielen záujemcom o študijné pobyty v zahraničí, ale aj širokej verejnosti. Slovenskí študenti prispejú zase svojimi skúsenosťami z realizovaných výmenných pobytov v zahraničí, aby inšpirovali ďalších, ktorí ešte stále váhajú, či túto úžasnú možnosť osobnostného rozvoja využiť. 23. 11. 2022 priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h.