Aktuálne informácie

napísal

Sme veľmi radi, že sa nám každoročne darí organizovať veľké množstvo exkurzií pre našich študentov. Je to vynikajúca možnosť ako im lepšie predstaviť reálne situácie a fungovanie v praxi.

napísal

Docent Attila Tóth z nášho Ústavu krajinnej architektúry bol na nedávnom valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe) v Neapole jednomyseľne zvolený za nového viceprezidenta pre vzdelávanie (Vice President for Education) na volebné obdobie 2023-2025.

napísal

Bohuš Fančovič, Botanická záhrada SPU v Nitre: Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie v záhradníckej praxi

napísal

Aj tento rok sme pre študentov prvého ročníka pripravili privítanie. Cieľom podujatia bolo bližšie oboznámiť prvákov so štruktúrou a fungovaním fakulty, so zameraním jednotlivých ústavov a vytvorenie lepších vzájomných vzťahov.

napísal

Pozberové spracovanie koreninovej papriky a ostatných koreninových rastlín. Odchod  spred kotolne o 09:00 do firmy Mäspoma spol. s ro, Dvory nad Žitavou. Organizuje: Ústav záhradníctva, kontaktná osoba: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.