Aktuálne informácie

napísal

Kompozícia rodinných záhrad a výber rastlinného materiálu

Výberová prednáška, 01.03.2017 (streda) o 11.00 h v TD-01 - prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI. Prednášajúci: Ing. Andrea Prievalská, Ing. Ondrej Klučár


napísal

Use of GIS techniques for evaluation of water erosion risk on the example of the Matny stream basin in the Beskid Wyspowy, the western Carpath

Výberová prednáška, 01.03.2017 (streda) o 9:00, prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7. Prednášajúci: Edyta Kruk, Poľnohospodárska univerzita v Krakove

napísal

6. ročník Záhradníckeho fóra

Na príprave medzinárodného seminára sa podieľala aj naša fakulta. S vyžiadanou prednáškou vystúpila prof. Ing. Viera Paganová, PhD., na seminári prezentovali svoje ateliérové práce študenti fakulty. Absolventi boli úspešní v 2. ročníku súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2016.

napísal

Štipendium od Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie – DBU

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....)

napísal

Informačný seminár k možnostiam štúdia v zahraničí

Dňa 15.2.2017 o 14:15 sa v TDA-01 na FZKI SPU v Nitre, Tulipánovej ulici 7, uskutoční informačné stretnutie ohľadne možností štúdia v zahraničí prostredníctvom aktuálnych grantových programov