Aktuálne informácie

napísal

Anglická škola krajinářské zahrady

Výberová prednáška. Prednášajúci: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová. 12. máj 2015 o 10:00, TD01, Tulipánová 7.


napísal

Exkurzia pre študentov s odborným programom v spaľovni SAKO Brno, a.s.

18. 05. 2015, odborná zahraničná exkurzia je realizovaná v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

napísal

Exkurzia Kurzu rezu ovocných drevín do Českej republiky

11. 05. 2015 – 13. 05. 2015, študenti navštívia inštitúcie a podniky, akými sú UO ZF MZLU Brno, Agrosad Velké Bílovice, Biocont Laboratory Brno, Okoplant International, Agro Stošíkovice

napísal

Kurz aplikovanej hydropedológie a Kurz monitoringu zložiek ŽP

V dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog. Kurz je realizovaný v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

napísal

Hodnocení provozní bezpečnosti stromů rostoucích v mimolesním prostředí

Prednášajúci: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)