Aktuálne informácie

napísal

Od 13. do 16. októbra 2022 sa v Helsinkách uskutočnilo najvýznamnejšie výročné podujatie európskych krajinných architektov – valné zhromaždenie európskeho regiónu Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe – European Region of International Federation of Landscape Architects) so sprievodnými tematickými podujatiami. Slovensko na podujatí reprezentoval Attila Tóth.

napísal

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FZKI bola za predsedníčku zvolená doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., za podpredsedu Ing. Miloslav Mucha a tajomníčku Ing. Jana Černá, PhD. Akademický senát fakulty pracuje v zložení...

napísal

Kedy? 3. február 2023 - v piatok - v čase od 10:00 Kde? prezenčne na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, na Tulipánovej ulici č. 7 v Nitre Čo? Pripravujeme bohatý program Máte otázky? Budeme on-line odpovedať na Vaše otázky. Chcete súťažiť? Zapojte sa do súťaže o pekné ceny...

napísal

Pri príležitosti celosvetového podujatia GIS DAY sa 14. novembra 2022 od 15:00 uskutoční v spolupráci so spoločnosťou ATAPEX s.r.o. ďalší ročník prednáškového seminára "GIS DAY 2022 na FZKI". Udalosť bude prebiehať online.

napísal

Výberová prednáška: Krajinná architektúra "Veľkého jablka" - prednášajúca prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., streda 26.10. o 13:30 TD-01, Tulipánová 7, Nitra a online. Organizátor a moderátor doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre & Kreatívne centrum SPU v Nitre. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.