Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti Dňa študentov boli dekanom FZKI SPU v Nitre ocenení v roku 2022 za vynikajúce študijné výsledky v jednotlivých študijných programoch počas bakalárskeho štúdia: Patrik Segéň – ABc, Katarína Horňáčková – KBc a Erika Korpášová. Ďalej boli ocenení študenti, ktorých nominovali ústavy FZKI: Branislav Králik, Bc. Yana Ischenko, Kristína Krajčovičová, Bc. Marcel Klinčok, Tereza Halasová, Bc. Lenka Benzová.

napísal

Pod záštitou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení sa 1. decembra v Moyzesovej sieni FF UK v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie Cien za architektonickú tvorbu 2022. Ocenenie udelili aj doktorandke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tímei Žolobaničovej.

napísal

Absolventka Krajinného inžinierstva na FZKI, Zuzana Špuntová, nám predstaví medzinárodnú digitálnu platformu pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie. Cyrkl je najväčšie odpadové trhovisko v Európe, ktoré spája vhodných obchodných partnerov pomocou najmodernejšej digitálnej technológie a zároveň pomáha firmám nakladať s odpadom efektívnejšie. Výberová prednáška: 13.12.2022 o 11:00 hod., FZKI, ÚKI - miestnosť ZP (Hospodárska 7).

napísal

Pod záštitou doktorandov a  Študentskej rady FZKI sa uskutočnila najočakávanejšia akcia zimného semestra s názvom PUNČ FZKI 2022. Po dvojročnej pauze sa 06. 12. 2022 stretli všetci študenti a pedagógovia na 12. ročníku fakultného punču. Vymenili na chvíľu študentské a pracovné povinnosti za neviazanú priateľskú atmosféru. Súčasťou punču boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku - Nitra organizuje 5. a 6. decembra 2022 od 7.00 do 15.00 h v priestoroch pod Aulou SPU vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii.