Aktuálne informácie

napísal

Informačné zdroje o území: princípy, legislatíva, štandardy, využitie a situácia v SR

Prednášajúci: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Ako efektívne vyhľadávať a zdieľať informačné zdroje o území v prostredí geopriestorového webu?

Prednášajúci: Ing. Tomáš Kliment, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Čaro vidieka, čaro domova (Agrokomplex, 20.—23.08.2015)

Ako v minulosti, tak aj tento rok pripravuje naša fakulta celý pavilón na výstavu Agrokomplex 2015. Návštevníkom všetkých vekových kategórií budú v pavilóne predstavené jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aj tento rok FZKI spracovala návrh tejto expozície a spolupráca bude trvať aj počas realizácie výstavy.

napísal

Sustainability of Rural Areas in Practice (SURAP)

Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi", 03. 12. - 04. 12. 2015, Nitra

napísal

Kurz architektonickej tvorby

6. – 11. júla 2015, Spišská Kapitula. Špecializovaný kurz sa uskutoční v rámci aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre.