Aktuálne informácie

napísal

Obnova Ružového parku v Trnave

V súťaži o návrh urbanisticko-architektonického a krajinárskeho riešenia obnovy Ružového parku v Trnave uspel autorský kolektív Júlia Straňáková, Denisa Halajová, Veronika Vaculová, ktorého súčasťou boli aj členky našej fakulty (D. Halajová a V. Vaculová)

napísal

Súčasná záhradná architektúra v Maďarsku

Výberová prednáška, 16. november 2016 (streda) o 11.00 h, prednášková miestnosť TD02, FZKI, Tulipánová 7. Prednášajúci: Dr. Albert Fekete

napísal

Kurz environmentálneho manažmentu - ISO 19011:2011

Termín realizácie: 16. november 2016 od 8:30 - 16:00. Miesto konania: Hospodárska 7, Nitra (miestnosť ZM). Lektor: Ing. Eva Hlušková, PhD. Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

napísal

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - novela zákona, Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov

Výberové prednášky - 10.11.2016 o 10:00 - 12:30 a 22.11.2016 o 13:00 - 15:30, Hospodárska 7, Nitra (miestnosť ZP a ZM). Prednášajúci: Ing. Milan Luciak.

napísal

Prírode blízka údržba zelene v sídlach: Skúsenosti zo zahraničia a pilotných projektov na Slovensku

Výberová prenáška, štvrtok 10.11.2016, 15:00-16:30 TD-01, Tulipánova 7. Prednášajúca: Ing. Zuzana Hudeková, PhD.