Aktuálne informácie

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 9. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Na konferenciu sa zaregistrovalo 58 účastníkov, okrem slovenských doktorandov aj 11 zahraničných študentov z Českej republiky a Maďarska. Konferenciu spoločne organizovali Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch.

napísal

Odborná exkurzia zameraná na prehliadku technológií spracovania biologicky rozložiteľných odpadov (01.12.2023).  Odborná exkurzia zameraná na prehliadku technológie úpravy odpadov na tuhé alternatívne palivo (08.12.2023).

napísal

Vždy keď je to možné sa snažíme obohatiť výučbu o praktické ukážky a praktickú výučbu. Zistili to už aj študenti prvého ročníka programu záhradníctvo, pretože si v rámci predmetu Koreninové a aromatické rastliny vyskúšali množenie trvaliek.

napísal

Sme veľmi radi, že sa nám každoročne darí organizovať veľké množstvo exkurzií pre našich študentov. Je to vynikajúca možnosť ako im lepšie predstaviť reálne situácie a fungovanie v praxi.