Aktuálne informácie

napísal

"Byť či nebyť?", alebo zo života krajinného architekta

Výberová prednáška, 15.03.2017 (streda) o 11.00 h v TD-01 - prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI. Prednášajúci: Ing. Tomáš Knotek, Michal Beňo

napísal

Účinok farby architektúry na kontext krajiny a mesta od 16. do začiatku 20.storočia: Baroková koncepčnosť v krajine a meste

Výberová prednáška, 14.03.2017 (utorok) o 13.00 h v TD-02 - prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI. Prednášajúci: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

napísal

Účinok farby architektúry na kontext krajiny a mesta od 16. do začiatku 20.storočia I.celok: Renesančná architektúra v krajine a meste

Výberová prednáška, 07.03.2017 (utorok) o 13.00 h v TD-02 - prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI. Prednášajúci: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

napísal

Odborná exkurzia Environmentálne záťaže 19.04-21.04.2017

Exkurzia je určená pre študentov rovnomenného predmetu. Je realizovaná v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici.

napísal

Záhrada v Mlynoch

Na stretnutie do Záhrady 30. marca 2017  pozýva Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre všetkých návštevníkov nákupno-zábavného centra Galéria Mlyny