Aktuálne informácie

napísal

Historie rybníkařství v Čechách a na Moravě

Výberová prednáška, 03.11.2016 (štvrtok) o 11.00 h, prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.

napísal

Software pro projektování staveb krajinného inženýrství - AutoCAD Civil 3D v praxi

Výberová prednáška, 03.11.2016 (štvrtok) o 13.30 h, prednášková miestnosť TD-02, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Petr Pelikán, Ph.D.

napísal

Štátne imatrikulácie

Študentom 1. roka štúdia na bakalárskom stupni v dennej forme všetkých študijných programov na FZKI. Štátna imatrikulácia sa bude konať dňa 8. novembra 2016 (utorok) o 13:00 hod v Aule SPU v Nitre.

napísal

Súčasné trendy v projektovaní detských ihrísk

Výberová prednáška v rámci predmetu Ateliéry tvorby verejnej zelene. 09.november 2016 (streda) o 11.00 h, prednášková miestnosť TD02, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. arch. Juraj Jurík, Mgr. Miloslav Jurík

napísal

Prémia Literárneho fondu za rok 2015

V kategórii prírodné a technické vedy bola prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 udelená aj doc. Ing. Dušanovi Igazovi, PhD. za monografiu Regionalizácia pedotransferových funkcií pôd Slovenska, ktorá vyšla v nakladateľstve STU v Bratislave v spoluautorstve.