Aktuálne informácie

napísal

Akademický senát FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.04.2022 vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AKADEMICKÉHO SENÁTU FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 na deň 17.6.2022, náhradný termín na 1.7.2022.

napísal

V dňoch 01. - 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska, Českej republiky, Uzbekistanu a Iránu.

napísal

Na konci letného semestra sa už tradične koná kurz hydropedológie. Kurz nadväzuje na teoretické poznatky z predmetov Hydropedológia a Hydrológia a prináša študentom možnosť prakticky si vyskúšať terénne práce.

napísal

Vážení priatelia a milovníci vína, dňa 26.05.2022 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 10.06.2022 verejná prehliadka 13. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2022“. Srdečne vás pozývame na účasť v súťaži, ako aj na verejnej ochutnávke súťažných vín. Verejná prehliadka vín - 10.6.2022, prednášková miestnosť A-01 - 14:00, vstupná hala SPU - 15:45.

napísal

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade. Vzniká v priestoroch Demonštračnej záhrady Botanickej záhrady SPU v Nitre na ploche 0,8 hektárov a zodpovedá najnovším štandardom pestovania a produkcie ovocia. Garantom sadu je doc. Ing. Ján Mezey, PhD., z Ústavu záhradníctva FZKI.