Aktuálne informácie

napísal

-- Aktualizácia: Predbežné výsledky (za AO FZKI) -- AS FZKI vyhlásil (dňa 22.04.2022) riadne voľby do AS FZKI na nové funkčné obdobie 2022-2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce fakulty na deň 12.10.2022. V prípade opakovania volieb do AS FZKI sa nové voľby budú konať dňa 25.10.2022.

napísal

Projekt HORECA-FS. Koordinátor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI, prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Partneri: Univerzita Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (TR), The Polish Farm Advisory and Training Center (PL), ISEKI-Food Association (AT), CTNC (ES)

napísal

Účastníkmi budú štyria partneri projektu, a to hlavný partner FZKI SPU v Nitre a traja partneri, ktorými sú SVP, š. p., SvF STU v Bratislave a o.z. Zelené dedičstvo – Zöld örökség, ďalej starostovia dotknutých obcí a zástupcovia relevantných organizácií a vecných gestorov. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari.

napísal

Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre vyhlasuje v rámci projektu Mikroprogram PSK výzvu pre študentov krajinnej architektúry na účasť na druhom ročníku študentského workshopu na Východnom Slovensku pod vedením trojice lektorov Ing. arch. Ivana Čitáryho, PhD., Ing. Miroslava Čibika, PhD. a Ing. Mareka Husa, PhD. Pre študentov krajinnej architektúry na FZKI SPU v Nitre je vyhradených 12 miest.

napísal

Ani pre naše územie extrémne vysoké teploty nás neodradili od realizácie letnej školy „Participatory research of status improvement of wetland“ s celkovou účasťou viac ako 30 osôb. Od 26. júna do 2. júla 2022 sa študenti z 13 krajín (Česká republika, Srbsko, Jordánsko, Tunis, Nigéria, Sudán, Etiópia, Panama, Irak, Ghana, Irán, Uzbekistan a Slovensko) reprezentujúci 5 univerzít (SPU v Nitre, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Mendelova univerzita v Brne, University of Novi Sad a Eötvös Loránd University) stretli na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, aby si vypočuli prednášky/diskusie a zúčastnili sa exkurzií v Novej Dedinke a pri Klátovskom ramene.