Aktuálne informácie

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov, 19. ročník, v dvoch kategóriách: Cena SAPV pre najlepšie práce s významným teoretickým prínosom a Cena SAPV pre najlepšie práce s významným aplikačným prínosom. Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z vedeckovýskumného alebo akademického pracoviska v SR. Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky do 31. 1. 2023.

V Pálfyho paláci sa 19. decembra uskutočnilo odovzdávanie ocenení laureátom osemnásteho ročníka prestížnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2021/2022, ktorú pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej organizuje občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Víťazkou v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stala Ing. Lucia Galovičová.

napísal

Pri príležitosti Dňa študentov boli dekanom FZKI SPU v Nitre ocenení v roku 2022 za vynikajúce študijné výsledky v jednotlivých študijných programoch počas bakalárskeho štúdia: Patrik Segéň – ABc, Katarína Horňáčková – KBc a Erika Korpášová. Ďalej boli ocenení študenti, ktorých nominovali ústavy FZKI: Branislav Králik, Bc. Yana Ischenko, Kristína Krajčovičová, Bc. Marcel Klinčok, Tereza Halasová, Bc. Lenka Benzová.

napísal

Pod záštitou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení sa 1. decembra v Moyzesovej sieni FF UK v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie Cien za architektonickú tvorbu 2022. Ocenenie udelili aj doktorandke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tímei Žolobaničovej.

napísal

Absolventka Krajinného inžinierstva na FZKI, Zuzana Špuntová, nám predstaví medzinárodnú digitálnu platformu pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie. Cyrkl je najväčšie odpadové trhovisko v Európe, ktoré spája vhodných obchodných partnerov pomocou najmodernejšej digitálnej technológie a zároveň pomáha firmám nakladať s odpadom efektívnejšie. Výberová prednáška: 13.12.2022 o 11:00 hod., FZKI, ÚKI - miestnosť ZP (Hospodárska 7).