Aktuálne informácie

napísal

Návšteva stredoškolákov na KZKA

Stredoškoláci zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci v sprievode svojich pedagógov navštívili fakultu. Nahliadli do výučby predmetov Ateliéry tvorby verejnej zelene, Parková tvorba, Tvorba priestorov rekreácie, Sadovnícke kreslenie, Odborné kreslenie, Urbanizmus a územné plánovanie a Hodnotenie biotických prvkov

napísal

Mikulášsky Punč FZKI 2016 a Záhradný trpaslík

6.12.2016, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, 949 01 Nitra. Organizuje FZKI SPU v Nitre a Študentská rada FZKI SPU v Nitre

napísal

GIS Day 2016

súbor krátkych prednášok so zameraním na tému GIS na FZKI SPU v Nitre, pondelok 28. november 2016, od 9:00 do 13:00 učebňa ZP (ul. Hospodárska 7)

napísal

Súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre

22.11.2016 prebehla v rámci celoškolského seminára E-vzdelávanie na SPU v Nitre, súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre. Súťažilo s v kategórii Kompletný kurz a kategórii Podpora dennej formy štúdia

napísal

Úspešní študenti fakulty ocenení

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu