Aktuálne informácie

napísal

Milí prváci, pozývame Vás na príjemné popoludnie s názvom "Vítanie prvákov". Čakáme Vás vo štvrtok 05. októbra 2023 o 13:30 na Tulipánovej ulici 7. Cieľom podujatia je lepšie sa spoznať, zabaviť sa a užívať si študentský život na fakulte. Tešíme sa na Vás!

napísal

Na výstave Agrokomplex získala publikácia Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo deväťčlenného autorského kolektívu pod vedením J. Jobbágyho z Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky TF ocenenie za zhrnutie najnovších vedeckých poznatkov v uvedenej problematike. Súčasťou autorského kolektívu je aj náš kolega z Ústavu záhradníctva Ing. Eduard Pintér, PhD. Gratulujeme!

napísal

Fakulte sa podarilo zapojiť do projektu v rámci schémy Horizont Európa. Spoločne s partnermi zo Španielska, Lotyšska, Litvy, Grécka, Nemecka, Dánska, Cypru a Maďarska sme pripravili projekt pod názvom NENUPHAR: New Governance Models to Enhance Nutrient Pollution Handling and Nutrients Recycling.

napísal

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., (vedúca Ústavu architektúry občianskych budov FAD STU v Bratislave): Univerzálne navrhovanie v krajinnej architektúre