Aktuálne informácie

napísal

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FZKI bola za predsedníčku zvolená doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., za podpredsedu Ing. Miloslav Mucha a tajomníčku Ing. Jana Černá, PhD. Akademický senát fakulty pracuje v zložení...

napísal

Kedy? 3. február 2023 - v piatok - v čase od 10:00 Kde? prezenčne na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, na Tulipánovej ulici č. 7 v Nitre Čo? Pripravujeme bohatý program Máte otázky? Budeme on-line odpovedať na Vaše otázky. Chcete súťažiť? Zapojte sa do súťaže o pekné ceny...

napísal

Pri príležitosti celosvetového podujatia GIS DAY sa 14. novembra 2022 od 15:00 uskutoční v spolupráci so spoločnosťou ATAPEX s.r.o. ďalší ročník prednáškového seminára "GIS DAY 2022 na FZKI". Udalosť bude prebiehať online.

napísal

Výberová prednáška: Krajinná architektúra "Veľkého jablka" - prednášajúca prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., streda 26.10. o 13:30 TD-01, Tulipánová 7, Nitra a online. Organizátor a moderátor doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre & Kreatívne centrum SPU v Nitre. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.

napísal

Profesorka Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.