Aktuálne informácie

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva s hlbokým zármutkom oznamuje, že 7. januára 2024 nás vo veku 77 rokov opustil prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc., bývalý dlhoročný pedagóg na našej fakulte. Česť jeho pamiatke!

napísal

Aj tohtoročný Punč FZKI sa vydaril. Naši študenti pripravili výbornú atmosféru, kapustnicu a samozrejme punč. Súčasťou programu boli prednášky našich absolventov Ing. Patrície Tátošovej z firmy ProRain a Ing. Radovana Cupala z firmy T-mapy, SWAP rastlín ako aj zdobenie perníkov našimi zahraničnými erasmus študentmi.

napísal

Milí kolegovia, študenti, absolventi a všetci kamaráti FZKI, pozývame Vás na tradičný predvianočný Punč FZKI. Stretneme sa spolu na Mikuláša 06.12.2023 na Tulipánovej ulici. Tešiť sa môžete na zaujímavé prednášky, predajné stánky, občerstvenie a samozrejme na punč. Program.

napísal

Medzinárodná federácia krajinných architektov (IFLA) tento rok oslávila 75. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovala Talianska asociácia krajinnej architektúry (AIAPP) v spolupráci s IFLA Europe (európska organizácia IFLA) medzinárodnú konferenciu so zaujímavým názvom „Lost Landscapes“ (Stratené krajiny), ktorá sa konala v talianskom Neapole od 11. do 15. októbra 2023. Na konferencii a zhromaždení zastupoval Slovensko delegát SAS, autorizovaný krajinný architekt doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

napísal

V utorok 5. decembra privítame na Ústave krajinnej architektúry významnú osobnosť slovenskej krajinnej architektúry (OsKAr), Ing. Evu Semanovú, ktorá pôsobila vyše tri desaťročia v službách ochrany nášho kultúrneho dedičstva, najmä historickej zelene, na Krajskom pamiatkovom úrade v Prešove. Vo svojej prednáške v rámci série Výberov:KA bude hovoriť o obnove historickej zelene na príkladoch vojnových cintorínov I. svetovej vojny a Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule.