Aktuálne informácie

napísal

Sme radi, že sa pravidelne môžeme stretávať aj so stredoškolskými študentami. Radi s nimi spolupracujeme a radi chodíme na prednášky priamo na stredné školy. Na Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina chodíme už pravidelne. Naši kolegovia doc. Ailer a doc. Horák obohatili stredoškolákom výučbu o prednášky na tému vínnej turistiky, resp. klimatickej zmeny.

napísal

Študenti programu krajinné inžinierstvo so zameraním na odpadové hospodárstvo zavítali na exkurziu do firmy Ecorec Slovensko, ktorá sa zaoberá úpravou odpadu a jeho ekologickým spracovaním na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva s hlbokým zármutkom oznamuje, že 7. januára 2024 nás vo veku 77 rokov opustil prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc., bývalý dlhoročný pedagóg na našej fakulte. Česť jeho pamiatke!

napísal

Aj tohtoročný Punč FZKI sa vydaril. Naši študenti pripravili výbornú atmosféru, kapustnicu a samozrejme punč. Súčasťou programu boli prednášky našich absolventov Ing. Patrície Tátošovej z firmy ProRain a Ing. Radovana Cupala z firmy T-mapy, SWAP rastlín ako aj zdobenie perníkov našimi zahraničnými erasmus študentmi.

napísal

Milí kolegovia, študenti, absolventi a všetci kamaráti FZKI, pozývame Vás na tradičný predvianočný Punč FZKI. Stretneme sa spolu na Mikuláša 06.12.2023 na Tulipánovej ulici. Tešiť sa môžete na zaujímavé prednášky, predajné stánky, občerstvenie a samozrejme na punč. Program.