Aktuálne informácie

napísal

Bola navýšená kvóta na CEEPUS mobility do Maďarska na akademický rok 2023/2024 na 1400 mesiacov. Maďarsko tak môže tento akademický rok prijať rekordné množstvo uchádzačov o mobilitu. Systém na podávanie prihlášok na zimný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska. Bližšie informácie nájdete na https://tka.hu/english. CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre sa bude konať dňa 24.08.2023 obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Petra Lukáča, doktoranda externej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva.

napísal

Diskusia o ochrane pôdy a vody v celosvetovom meradle sa uskutočnila na konferencii "The 5th WASWAC World Conference" v dňoch 19.– 23.6. 2023 na Palackého Univerzitě v Olomouci. Hlavnou témou konferencie bola "ADAPTATION STRATEGIES FOR SOIL AND WATER CONSERVATION IN A CHANGING WORLD".

napísal

Dňa 2.6.2023 sa, v Lichově (okres Nový Jičín), uskutočnila konferencia k projektu "ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu". Cieľom stretnutia bola prehliadka, v projekte navrhnutých a vybudovaných, vodozádržných opatrení. Výsledkom projektu je realizácia niekoľkých zachytávajúcich protieróznych priehlbinových terás ("vsakovacích průlehů"), zatrávnených údolníc a malých vodných plôch (tůní).

napísal

Komentovaná prehliadka Záhrady FZKI v areáli Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre na Tulipánovej 7. Prehliadka je súčasťou každoročného podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad, organizovaného Národným Trustom. Komentované prehliadky sa uskutočnia v piatok 2.6.2023 o 10:00 a 13:00.