Aktuálne informácie

napísal

Dňa 2.6.2023 sa, v Lichově (okres Nový Jičín), uskutočnila konferencia k projektu "ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu". Cieľom stretnutia bola prehliadka, v projekte navrhnutých a vybudovaných, vodozádržných opatrení. Výsledkom projektu je realizácia niekoľkých zachytávajúcich protieróznych priehlbinových terás ("vsakovacích průlehů"), zatrávnených údolníc a malých vodných plôch (tůní).

napísal

Komentovaná prehliadka Záhrady FZKI v areáli Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre na Tulipánovej 7. Prehliadka je súčasťou každoročného podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad, organizovaného Národným Trustom. Komentované prehliadky sa uskutočnia v piatok 2.6.2023 o 10:00 a 13:00.

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre sa budú konať dňa 30.06.2023 obhajoby dizertačných prác - Ing. Richarda Hanzlíka, Ing. Adriána Vargu a Ing. Slavomíra Hološa.

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre sa budú konať dňa 29.06.2023 obhajoby dizertačných prác - Ing. Dávida Dežerického a Ing. Petry Pipíškovej.

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradníctvo na FZKI SPU v Nitre sa budú konať dňa 27.06.2023 obhajoby dizertačných prác - Mgr. Veroniky Šimora a Ing. Lucii Galovičovej.