Aktuálne informácie

Dátum a čas konania: 22. februára 2023, 13.30 – 15.00 h. Miesto: Prednášková miestnosť A-01, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra. Program: 13.30-13.45 Erasmus+: prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD., prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov ...

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre realizovala 9. – 11. februára zaujímavý program ďalšieho vzdelávania Prevádzkovanie kompostární, garantovaný Ing. Annou Bárekovou, PhD.

napísal

Členovia uznávaného architektonického ateliéru Compass z Bratislavy oslovili vedenie SPU v Nitre a požiadali o možnosť absolvovať prehliadku objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre architektov V. Dedečka a R. Miňovského. 7. februára 2023 ich sprevádzali členovia Ústavu krajinnej architektúry doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, PhD. a Ing. Timea Žolobaničová, ktorí pripravili aj prezentáciu historického vývoja, urbanisticko-architektonických súvislostí a výstavby komplexu v priestore Auly Maxima.

napísal

Odborný seminár - Obnova historickej krajinnej štruktúry teoreticky a prakticky, 09. 02. 2023 (štvrtok), Botanická záhrada SPU, časť Ateliéry interiérovej zelene - učebňa. Lektor: Ing. Ľudovít Vašš.

napísal

Kedy? 3. február 2023 - v piatok - v čase od 10:00 Kde? prezenčne na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, na Tulipánovej ulici č. 7 v Nitre Čo? Pripravujeme bohatý program Máte otázky? Budeme on-line odpovedať na Vaše otázky. Chcete súťažiť? Zapojte sa do súťaže o pekné ceny...