Aktuálne informácie

napísal

V priebehu dvoch dní sa nám podarilo zrealizovať hneď 2 zelené strechy na našich budovách. Jedna sa nachádza na budove nového Envirocentra na Hospodárskej ulici a druhá sa nachádza na dekanáte na Tulipánovej ulici.

napísal

Jarné mesiace sú ideálne na zaradenie väčšieho množstva praktických foriem výučby. Študenti krajinnej a záhradnej architektúry preto využili túto možnosť a zúčastnili sa napríklad workshopu na tému Vytrvalé byliny ako súčasť zelene v urbanizovanom prostredí.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má troch nových docentov. Vo štvrtok 18. apríla ich vymenovala rektorka Klaudia Halászová. Z Ústavu krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre bola vymenovaná doc. Ing. Beáta Novotná, PhD.

napísal

Vážení kolegovia, v mene riešiteľského kolektívu projektu ReImaGIne a prijímateľa grantu SPU v Nitre Vás srdečne pozývam na Záverečnú konferenciu projektu ReImaGIne podporeného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 30.04.2024 (utorok) 10:00-13:30, Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra.

napísal

Botanická záhrada SPU sprístupnila verejnosti 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme nový náučný chodník. Zameraný je na osvetu v oblasti zníženia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.