Aktuálne informácie

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 2022 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4).

napísal

AS SPU v Nitre vyhlasuje termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre na FZKI SPU v Nitre na 20.11.2023, s náhradným termínom na 5.12.2023. Organizačné zabezpečenie. -- aktualizované 16.11.2023: Zoznam kandidátov --

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 9. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Na konferenciu sa zaregistrovalo 58 účastníkov, okrem slovenských doktorandov aj 11 zahraničných študentov z Českej republiky a Maďarska. Konferenciu spoločne organizovali Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch.

napísal

Odborná exkurzia zameraná na prehliadku technológií spracovania biologicky rozložiteľných odpadov (01.12.2023).  Odborná exkurzia zameraná na prehliadku technológie úpravy odpadov na tuhé alternatívne palivo (08.12.2023).