Aktuálne informácie

napísal

Vždy keď je to možné sa snažíme obohatiť výučbu o praktické ukážky a praktickú výučbu. Zistili to už aj študenti prvého ročníka programu záhradníctvo, pretože si v rámci predmetu Koreninové a aromatické rastliny vyskúšali množenie trvaliek.

napísal

Sme veľmi radi, že sa nám každoročne darí organizovať veľké množstvo exkurzií pre našich študentov. Je to vynikajúca možnosť ako im lepšie predstaviť reálne situácie a fungovanie v praxi.

napísal

Docent Attila Tóth z nášho Ústavu krajinnej architektúry bol na nedávnom valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe) v Neapole jednomyseľne zvolený za nového viceprezidenta pre vzdelávanie (Vice President for Education) na volebné obdobie 2023-2025.

napísal

Bohuš Fančovič, Botanická záhrada SPU v Nitre: Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie v záhradníckej praxi

napísal

Aj tento rok sme pre študentov prvého ročníka pripravili privítanie. Cieľom podujatia bolo bližšie oboznámiť prvákov so štruktúrou a fungovaním fakulty, so zameraním jednotlivých ústavov a vytvorenie lepších vzájomných vzťahov.